מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקורס דוחות מאוחדים - 10866

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

תקציר: מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

₪60.00

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תקציר: תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

₪46.00

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

תקציר: הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

₪40.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?