מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקורס יסודות השלטון המקומי - 10459

פתרון ממ"ן 13 יסודות השלטון המקומי (2024א')

ממ"ן 13    2024א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 13 חובה | הקורס: – 10459 השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת …

₪100.00

חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי סתיו 2024א'

שאלות / הנחיות    2024א

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | 10459 | יסודות השלטון המקומי | חוברת הקורס - סתיו 2024א' | תוכן העניינים …

₪2.00

חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי 2022ב'

שאלות / הנחיות    2022ב

תקציר: חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי (10459) 2022ב' | כוללת את השאלות לממנים 11, 12, 13, ו-14. | …

₪2.00

ממן 13 יסודות השלטון המקומי – ציון 90!

ממ"ן (מטלת מנחה, ממן), ממ"ן 13    2022ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 13חובה | הקורס: – 10459השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק | …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?