מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקורס מבוא לבינה מלאכותית - 20551

פתרון ממן 17 מבוא לבינה מלאכותית 2021ב'

ממ"ן 17    2021ב

תקציר: פתרון מלא של הממן, כולל את השאלות ואת התשובות לשאלות 1-14. | הקורס: 20551 – מבוא לבינה …

₪90.00

פתרון ממן 15 מבוא לבינה מלאכותית 2021ב'

ממ"ן 15    2021ב

תקציר: פתרון מלא של הממן, כולל את השאלות ואת התשובות לשאלות 1-14. | הקורס: 20551 – מבוא לבינה …

₪90.00

פתרון ממן 14 מבוא לבינה מלאכותית 2021ב'

ממ"ן 14    2021ב

תקציר: פתרון מלא של הממן, כולל את השאלות ואת התשובות לשאלות 1-4. | הקורס: 20551 – מבוא לבינה …

₪90.00

פתרון ממן 13 מבוא לבינה מלאכותית 2021ב'

ממ"ן 13    2021ב

תקציר: פתרון מלא של הממן, כולל את השאלות ואת התשובות לשאלות 1-4. | הקורס: 20551 – מבוא לבינה …

₪90.00

פתרון ממן 12 מבוא לבינה מלאכותית 2021ב'

ממ"ן 12    2021ב

תקציר: פתרון מלא של הממן, כולל את השאלות ואת התשובות לשאלות 1-5. | הקורס: 20551 – מבוא לבינה …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?