מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקורס מבוא למקרא - 21101

תרגיל בקורס מבוא למקרא בנושא חוקי רוצח בתורה

תרגיל

תקציר: תרגיל מס' 4 במבוא למקרא | קראו את חוקי הרוצח בשמות כ"א 12-13, במדבר ל"ה 9-34 ודברים …

₪89.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?