מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקורס שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה‏ - 10901

פתרון ממ"ן 13 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה

ממ"ן 13    2023ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה | חומר הלימוד למטלה: …

₪90.00

חוברת הקורס שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (2023ב)

שאלות / הנחיות    2023ב

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | 10901 | שוויון הזדמנויות ואיסור | אפליה בעבודה | חוברת הקורס – אביב ב2023 …

₪2.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?