מאגרי עבודות וסיכומים

אימהות בראי הפמיניזם

#6981
שם הקובץ:
פמיניזם-ואימהות.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה/מסלול]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

האימהות מנקודת מבט פמיניסטית

מגישה:
ת.ז.
המרצה:

תאריך:

 

תוכן העניינים

מבוא 3
חלק א' – משפחה ואימהות 4
1. מוסד המשפחה 4
2. מהי אם? 6
חלק ב' – אימהות בראי הפמיניזם 7
1. פמיניזם – רקע 7
2. האימהות בראייה פמיניסטית 9
2.1. המסורת הליברלית – שוויון אריסטוטאלי 10
2.2. המסורת המרקסיסטית – שוויון בשוק העבודה 13
2.4. המסורת התרבותית: שונים אך שווים 17
2.4. המסורת הרדיקאלית: אימהות כהגשמה עצמית או כחיפצון? 18
סיכום 22
ביבליוגרפיה 23

מבוא

בעבודה זו אסקור את נושא האימהות מנקודת מבט פמיניסטית. כמעט בכל התרבויות הידועות לנו, דמות האם תופסת מקום מרכזי. השפעתה של האם לא נגמרת בלידה וגם לא מתחילה בה: מערכת היחסים עם האם היא הארוכה מכל מערכות היחסים שאדם חווה בחייו. היא מתחילה עוד לפני הלידה, ומוסיפה למלא מקום מרכזי לאורך כל חיינו. בגלל מרכזיותה של דמות האם בתרבויות השונות, מעמיסים על כתפיה ציפיות אינסופיות, כמו גם מיתוסים רבים ודעות קדומות (פרוני, 2009).
בעשורים האחרונים, הפמיניזם חולל שינויים דרמטיים בהתנהגות הכלכלית והמשפחתית של נשים. ראשית, חלה עליה מתמדת בשיעור הנשים המשתתפות בשוק העבודה בכל המדינות המתועשות, בעיקר בקרב נשים נשואות ואימהות (אהרן, 2006). בישראל הגיע שיעור התעסוקה של נשים בין הגילאים 25-64 ל-69.6% (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012). במקביל לכניסתן של נשים לשוק העבודה, חלה עלייה בגיל הנישואין הראשונים, ירידה בפריון של נשים בישראל, ועלייה בשיעורי הגירושין (אהרן, 2006).
עם זאת, מעט מאד השתנה בכל הנוגע לארגון התא המשפחתי. חלוקת העבודה המסורתית, לפיה עיקר המטלות הביתיות וגידול הילדים הם באחריות האישה, נותרה על כנה בלי קשר לתעסוקת האישה ולגובה הכנסתה. גברים אמנם הגדילו באופן משמעותי את חלקם היחסי בטיפול בילדים, אבל לא על חשבון זמנן של אימהות (אהרן, 2006).
הנושא נוגע לי אישית בהיותי אמא לשלושה ילדים, נושאת ריבוי של תפקידים וזהויות: אמא, אישה נשואה, עובדת במשרה מלאה, מנהלת משרד ובית, סטודנטית לתואר ראשון. התחושה היא שאני במרוץ של החיים, נאבקת להשאיר את הראש "מעל המים" בתוך סדר יום כמעט בלתי אפשרי, ולא לאבד את עצמי כאדם שלם בתוך כל הזהויות. יש לציין כי ללא עזרת בעלי ותמיכתו הרבה לא יכולתי לצאת וללמוד, ובכך לקדם ולהעשיר את עצמי. עם זאת, גם אצלנו ניתן לראות חלוקת תפקידים מסורתית, כאשר רוב האחריות של גידול הילדים והטיפול ברוב מטלות הבית נמצאת אצלי, כאם.
עבודה זו מורכבת משני חלקים עיקריים. בחלק הראשון אסקור את נושא המשפחה והאימהות, ואנסה לענות על השאלות מהי אם, ומהו תפקידן במשפחה של נשים בכלל, ושל אימהות בפרט. בחלקה השני של העבודה אסקור את נושא האימהות מנקודת מבט פמיניסטית, תוך התמקדות במסורות השונות, והצגת השקפותיהן בנושא.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות – מעולה כהכנה לבחינה!

סיכום קורס

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות | תוכן עניינים | 2-3 פוזיטיביזם | 4-5 ריאליזם | …

לפרטים נוספים

אפליית נשים בעמדות ניהוליות בתעשיית ההיי-טק בישראל

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

[מוסד אקדמי] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | אפליית נשים בעמדות ניהוליות בתעשיית …

לפרטים נוספים

חינוך עכשווי בראי הפמיניזם ביקורתי

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

אוניברסיטת חיפה | הפקולטה לחינוך | עבודה סמינריונית בקורס: | חינוך ביקורתי | בנושא: | פמיניזם ביקורתי …

לפרטים נוספים

ייצוגי כדורסל לנשים בשיח הציבורי בישראל: ניתוח הסיקור התקשורתי של המשבר בליגת העל לנשים

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | ייצוגי …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?