מאגרי עבודות וסיכומים

אפליית נשים בעמדות ניהוליות בתעשיית ההיי-טק בישראל

#7355
שם הקובץ:
אפליית-נשים-בהייטק.docx

להורדת הפריט

[מוסד אקדמי]

עבודה סמינריונית בקורס:

[שם הקורס]

בנושא:

אפליית נשים בעמדות ניהוליות בתעשיית ההיי-טק בישראל

[שם הסטודנט]
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן

מבוא 2
פרק 1- מושגים ותיאוריות בנושא מגדר 4
1.1. 'תקרת הזכוכית' 4
1.2. סוציולוגיה של הבדלי מגדר 5
1.3. הגישה הפרוידיאנית מול הגישה הקונפליקטואלית 5
1.4. גישות תיאורטיות למשמעות המגדר 7
פרק 2- הנשים בעמדת הניהול בישראל 10
פרק 3- ייצוג הולם לנשים: חקיקה למען שיוויון בעבודה 13
פרק 4- מדוע נשים לא פונות למקצועות ההיי-טק 18
פרק 5- שילוב משפחה ועבודה אצל האישה 21
פרק 6- מדוע נשים לא מגיעות לעמדות ניהול בתעשיות היי-טק 23
6.1. סגרגציה אופקית ואנכית 23
6.2. חסמים העומדים בפני נשים בעולם העבודה 24
דיון 26
כיצד באה לידי ביטוי האפליה הקיימת בתעשיית ההיי-טק? 26
המלצות מעשיות 27
מילות סיום בנימה אישית 28
ביבליוגרפיה 30

"בחורה מבית טוב צריכה להיות יפה, ולשתוק הרבה
בחורה מבית טוב צריכה להיות תמימה, ולשתוק הרבה
בחורה מבית טוב צריכה לדעת לבשל ולשתוק הרבה
בחורה מבית טוב ילדים צריכה לגדל ולשתוק הרבה."
(מתוך שירה של שרית חדד, המסכמת את "תפקידה האמיתי" של האישה בחיים מודרניים)

מבוא

לפני כ-6 שנים נכנסתי לעבודה בתחום ההיי-טק. בצבא שירתי בחיל המודיעין הטכני ועם השחרור התחלתי לעסוק בתחומים שנשקו לעבודתי הצבאית. עם הזמן צברתי ניסיון וידע טכנולוגי רב אשר היווה מקפצה יעילה עבורי להשתלבות בחברת היי-טק רצינית ומבוססת. במהירות יחסית קודמתי בתפקידיי בחברה, עד למעמדי היום, כראש צוות בדיקות תוכנה.
במהלך שנות עבודתי בחברה, לא פעם נתקלתי בתופעות שלא ידעתי לפרשן וגם לא ידעתי כיצד עלי להגיב ולהתנהג. בחברה בה אני עובדת מועסקים כ-1000 עובדים. המחלקה בה אני עובדת כוללת כ-250 עובדים, מתוכם 25 ראשי צוות ניהוליים, כאשר אני ועוד שתי נשים הינן הנשים היחידות שמחזיקות בעמדות ניהוליות.
מאז ומתמיד הכרתי את סוגיית האפליה הקיימת כלפי נשים. שמעתי רבות סיפורים על נשים שלא התקבלו לעבודה בשל היותן נשים, או שאם כבר הגיעו למקום חשוב הן היו בעמדת מיעוט, אך עד שלא התחלתי להתקדם בקריירה שלי לא חשתי באמת על בשרי את המשמעות הרחבה של התופעה.
פעמים רבות יצא לי להיות נוכחת פעילה בישיבות חשובות בהן הייתי האישה היחידה שהשתתפה. לא פעם חשתי גבות מורמות כלפיי, רחשושים מוזרים וגיחוכים קלים. אין לי ספק שאני באמת עובדת מוכשרת אשר משקיעה ומתמידה רבות בעבודתה, והייתי שמחה מאוד ליהנות מהפירות שעמלתי עליהם כה רבות, אך הייתי רוצה גם לדעת יותר על האפליה בין הנשים גם בכדי לדעת יותר כיצד להתמודד עם גילוייה היותר שליליים וגם בכדי לעזור לנשים צעירות אחרות במצבי ובכדי שבאמת נוכל להתקדם ולשאוף לחברה שיווניות יותר.
תמהתי רבות כיצד נוצר מצב בו הנשים שמסביבי אינן מגיעות לאותו מעמד מקצועי בעבודה כמוני. מדוע עדיין מועט כל כך מספר הנשים בעמדות כוח? האם קיימת אפליית כנגד נשים שמגיעה לכדי ביטוי במניעת תפקידים ניהוליים בתעשיית ההיי-טק? ואם כן, כיצד ניתן להסביר את אי השוויון, התמדתו והקושי למגרו? ומה בכל זאת ניתן לעשות בכדי לשפר את המצב?
על כן, החלטתי לבחון בעבודתי את ההנחות הנתפשות כמובנות מאליהן באשר לשורשי ההבדלים בין המינים ולחשוף את האינטרסים הסמויים אשר יוצרים את האפליה ואת אופן התגלמותם כפי שהם באים לכדי ביטוי אצל נשים בעמדות ניהוליות בתעשיית ההיי-טק.
במסגרת זו, אסקור את תמונת המצב הנוכחית בשוק העבודה הנשית הניהולית בהיי-טק. לאחר מכן אסקור את החוקים הקיימים שמגנים על האישה. אבחן מדוע נשים לא עובדות בהיי-טק, וכיצד האישה משתלבת עם העבודה והמשפחה. לב העבודה יעסוק בסיבות לכך שנשים מעטות מנהלות בהיי-טק, ולסיום אסכם ואנסה להציג פתרונות אפשריים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?