מאגרי עבודות וסיכומים

בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי מערכת הבריאות

#7618
שם הקובץ:
השפעת-הסביבה-הפיזית.docx

להורדת הפריט

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

עבודה במסגרת קורס שיטות מחקר

הקשר בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי מערכת הבריאות

מוגש לידי:

מגישים:

תוכן עניינים

תקציר 5
מבוא 6
סקירת ספרות 7
שחיקה – הגדרה 7
שחיקה במערכת הבריאות הגדרה וגורמים 8
השפעת מאפייני סביבת העבודה על הצוות הרפואי 9
מרכיבים וסימפטומים של השחיקה 10
מודל השחיקה בעבודה 11
התמודדות עם שחיקה בקרב צוות סיעודי ורפואי 12
גורמים ופתרונות לשחיקה 13
שיטת המחקר 14
שאלות המחקר 14
השערות המחקר 14
משתני המחקר 14
כלי המחקר 15
הליך המחקר 15
אוכלוסיית המחקר 15
בביבליוגרפיה 16

 

תקציר

ישנה הסכמה גורפת כי למערכת עצמה יש את ההשפעה הגדולה ביותר על רמות השחיקה של עובדיה,ועל שביעות רצונם של העובדים במערכות הבריאות, שחיקה מוגדרת כמצב זמני או מתמשך של תשישות, דילול או אובדן של אנרגיות, משאבים וכוחות פיזיים רגשיים ונפשיים, המתרחש בדרך כלל כתוצאה ממתח ולחץ ממושכים במסגרת העבודה בייחוד בקרב מקצועות בהם יש רכיב משמעותי של שירות ועבודה עם אנשים. ללא טיפול, תסמיני השחיקה עלולים להתמיד לזמן ממושך (שורר ואחרים,2016; (Daneshkohan at all,2015.

עובדי מערכת הבריאות נמצאים בסיכון גבוה לחוות מצוקה קשה, שחיקה, בעיות נפשיות ובעיות גופניות, לחץ בהיבט האנושי מבטא בדרך כלל תחושה אישית של מצוקה, שעלולה להשתקף במגוון ביטויים, ביטויים אלה יכולים להיות ברמת ההתנהגות הגלויה של האדם כמונ חוסר סבלנות, עצבנות, כעס, חרדה, תחושות דכדוך, עצבות, חוסר אונים, וזה עלול להוביל אותם לטעויות במתן תרופות, בהכנת תרופות, הזיהוי חולה וכו' 'זה מה שהוביל אותנו לחשוב ולהעמיק ידע בנושא שחיקה ואיך יכולים להתמודד אתו במיוחד שהוא נגרם בגלל לחצים ממושכים בעבודה .
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את מושג השחיקה והתשישות של עובדי מערכת הבריאות על מנת לעמוד על הסיבות. תכלית העבודה היא להציג מספר פתרונות ולהעריך האם השחיקה ניתנת להקטנה ולטיפול על ידי אמצעים שונים, מהלך העבודה יבוצע על ידי סקירת ספרות מקצועית בנושא השחיקה ככלל ושחיקה אצל עובדי בריאות בפרט, הסבר ופירוט על המונח שחיקה ומודלים של שחיקה, נבדוק התייחסות מערכת הבריאות בכלל לסוגיה המורכבת וזאת, לצורך כך נבנה שאלון בעזרת גוגל פרומז, אשר נצטרך לחלק אותו ל 50 עובדים, שהם עובדים במערכת הבריאות, ולצורך ניתוח ממצאים נעזרת בתוכנת SPSS לאחר המרת תשובות בקובץ אקסל .

 

 

מבוא

סינדרום השחיקה הוגדר כבר בשנות ה-70 המוקדמות בקרב נותני שרות במערכת הבריאות . שחיקת מוגדרת כסינדרום של עייפות חשיבתית וגופנית המוביל לגישה או תפיסה שלילית כלפי העבודה, תפסה עצמאית מקצועית גרועה ואיבוד תחושת אמפטיה כלפי הלקוח, בניגוד לדיכאון המשפיע על כלל תחומי החיים, השחיקה משפיעה על תחום העבודה בלבד (פיינס,2011;שטיין,רול,2018).
סטרס עד לנקודה מסוימת, משפר את ביצועיהם ואיכות חייהם של אנשים מכיוון שזה בריא וחיוני שהם יתקלו באתגרים בחייהם, אך אם הלחץ הופך למוגזם הוא מאבד את השפעתו המטיבה והופך למזיק מכיוון שזוהי התגובה של אנשים שנמצאים תחת לחץ או סוגים אחרים של דרישות המוצבים עליהם ועולה כאשר הם חוששים שהם לא יכולים להתמודד(אגוזי,פרדו,2020;.(Sarafis at all,2016
שחיקה היא מצב של תשישות ארוכת טווח ועניין מצומצם, בדרך כלל בהקשר של מקום העבודה אשר לעיתים רבות מוקרן גם לתחומי חיים אחרים, השחיקה נוצרת עקב תנאי עבודה בלתי אפשריים ובלתי נסבלים (עומסים, משמרות לילה, תורנויות ומצבי תת תקינה),שחיקה היא תגובה רגשית כרונית למצב של לחץ מתמשך, עלולות להיות לה השלכות שליליות הן על הפרט והן על הבית חולים, שחיקה עלולה לגרום לשלל סימפטומים פיזיולוגיים לדוגמה , חוסר תיאבון, קשיי היום יום, הלחצים, ההתמודדויות וחוסר ההכרה במאמציו שוחקים אות העובד בהדרגה(Safaris at el,2016)
העומס המתמשך והבלתי נסבל גורם לשחיקה ,זאת היא מחלת מקצוע שפוגעת בצוות הרפואי, אבל לא פחות מכך גם במטופלים, הצורך לרצות את כולם וההכחשה של המצב על ידי הנשחקים שהדימוי העצמי שלהם נפגע, גורמים לקשר שתיקה סביב השחיקה, בעודה תופחת לממדים מפלצתיים , הגוף זוכר את העייפות הנוראה, את השרירים הזועקים למנוחה, את הערפול בראש, ההתקוממות הפנימית, ובכל זאת ממשיכים(זלקר,גורדון,2016; קן דרור ואחרים,2016).
שחיקה תעסוקתית, היא תופעה חשובה הנובעת מתגובות רגשיות כרוניות ומלחצים בין אישיים המתרחשים בעבודה, במיוחד, אנשים העובדים בשירותי אנוש, ובמיוחד אחיות, בנוסף לכך, סיעוד מאופיין בחשיפה למגוון רחב של מצבים שעלולים להיות מלחיצים במקום העבודה. אחיות העובדות בסביבות מלחיצות מאוד עם מינימום שליטה ואינטראקציה ארגונית מצד עמיתים עשויות להשפיע לרעה על בטיחות המטופלים, בנוסף יכולות לחוות בעיות פסיכולוגיות ופיזיות רבות (שורר ואחרים,2016;בצלאל,גולדשטיין,2008).
השפעת הלחץ על שחיקת עובדי הבריאות, הינו נושא מאוד חשוב ומאוד מורכב, לחץ בעבודה והשפעתו על שחיקת העובדים, איך באמת יכולים להתמודד עם הלחצים ,איך נוכל להפחית אותן, מה הסיבות לכך, ממה נגרמת השחיקה ואיך היא משפיעה על עובדי הבריאות, איך נוכל לזהות אותה בכדי למצוא פתרונות להפחתתה בקרב הצוות הסיעודי בבתי חולים? אלה שאלות שאנחנו באים למצוא להן פתרונות ,בהשערה שהלחץ הוא גורם לשחיקה ומגביר אותה אצל הצוות ושככל שמפחיתים אותו אחוז השחיקה יורדת.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

תופעת השימוש בקנאביס ודרכי מניעתה

עבודה מסכמת

המכללה האקדמית רמת גן | תואר ראשון בניהול מערכות בריאות | עבודה מסכמת בקורס: | קריאה ביקורתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 התנהגות ארגונית מקרו

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידות 11 ,10 …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 התנהגות ארגונית מקרו

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9 | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס התנהגות ארגונית מקרו קיץ 2023 (2023ג')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10434 | התנהגות ארגונית מקרו | חוברת הקורס סמסטר קיץ 2023ג | כוללת את …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?