מאגרי עבודות וסיכומים

בלב האפלה מאת ג'וזף קונרד: ניתוח על פי "המספר" מאת ולטר בנימין ועל פי "תרבות בלא נחת" מאת זיגמונד פרויד

#7526
שם הקובץ:
בלב-האפלה.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה/חוג]

עבודה סמינריונית בקורס
[שם הקורס]

בנושא:

"בלב האפלה" / ג´וזף קונרד: ניתוח על פי "המספר" מאת ולטר בנימין ועל פי "תרבות בלא נחת" מאת זיגמונד פרויד

מגיש:
ת.ז.
המרצה:
[תאריך]

תוכן העניינים

מבוא 3
המספר / ולטר בנימין 4
תרבות בלא נחת / זיגמונד פרויד 7
בלב האפלה – תקציר היצירה 11
ניתוח היצירה 13
רשימת מקורות 18

 

מבוא

למרות שניתן להצביע על מאפיינים מובהקים של המודרניזם, אין לראות במודרניזם מקשה אחת. המודרניסטים דיברו על נושאים משותפים, כגון התיעוש והתרחקות האדם מן הטבע, השפעותיה של מלחמת העולם (הראשונה), האינדיבידואל כסובייקט, הניכור בחברה הבורגנית ועוד נושאים רבים, אך העמדות שהציגו המודרניסטים השונים כלפי נושאים אלה שונות בתכלית.
בעבודה זו יוצגו שתי עמדות שונות מתוך לגבי הנושאים שהעסיקו את המודרניזם, מתוך ביקורת התרבות המודרניסטית, ולאחריהן תנותח יצירה מודרניסטית העוסקת בנושאים אלו. באמצעות הניתוח ניתן יהיה לבדוק כיצד העימות בין העמדות השונות במודרניזם בא לידי ביטוי ביצירה הספרותית.
שני המאמרים מתוך הביקורת של התרבות הם "המספר" של ולטר בנימין, משנת 1936, ו"תרבות בלא נחת" של זיגמונד פרויד, משנת 1927. היצירה שתנותח על סמך מאמרים אלה היא "בלב האפלה" של ג'וזף קונרד. המאמרים נבחרו מפני שהם עוסקים בשני אספקטים מרכזיים ביצירה. "המספר" עוסק, בין השאר, בירידת קרנו של מספר הסיפורים עם עליית הרומן כצורה ספרותית, מוטיב שבא לידי ביטוי גם ב"בלב האפלה", בכך שהרומן מציג את הסיפור מפיו של מספר, על המשתמע מכך. "תרבות בלא נחת" עוסק בקשר שבין המוסר לתרבות, קשר שנדון גם ברומן "בלב האפלה".
תחילה יוצגו שני המאמרים, וקשרם למודרניזם, ולאחר מכן תנותח היצירה, על רקע שני המאמרים. לבסוף אדון בתרומה של הניתוח להבנת הסוגיות הנידונות במודרניזם ולהבנת הקשר שבין הפסיכואנליזה למודרניזם.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

נשים יהודיות בחזית המאבק הפמיניסטי

עבודה מסכמת

נשים יהודיות בחזית המאבק הפמיניסטי | עבודה מסכמת בקורס: | היהודים והדמוקרטיה הפלורליסטית | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

הנרטיב בעידן הפוסט מודרני

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לקולנוע וטלוויזיה |   | עבודה סמינריונית בקורס: | היפר נארטיביות, אינטרקציה וקולנוע …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?