מאגרי עבודות וסיכומים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

#7644
שם הקובץ:
גישות-ותיאוריות-במדעי-המדינה.pptx

להורדת הפריט

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה.

שקף 1 – שער
שקף 2 – הגישה הרציונאלית אל מול הגישה הפוסט קולוניאלית
שקף 3 – החלטה שמבוססת על הגיון ולא על גורמי משנה חיצונים
שקף 4 – תורת המשחקים
שקף 5 – תורת המשחקים – סוגי משחק
שקף 6 – נקודת המבט מבחינת אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה
שקף 7 – ביקורת על הגישה הרציונאלית
שקף 8 – עיקרי הגישה הפוסט-קולוניאליסטית
שקף 9 – אנו נמצאים בעידן של ניו-קולוניאליזם
שקף 10 – נקודות המבט מבחינת אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה
שקף 11 – ביקורת על הגישה הפוסט-קולוניאליסטית
שקף 12 – טבלת סיכום והשוואה בין הגישות
שקף 13 – תודה על ההקשבה!

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 11 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3,2,1מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בריתות אסטרטגיות גלובליות אביב 2019 (2019ב')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13038 | בריתות אסטרטגיות גלובליות | חוברת הקורס אביב ב2019 | כוללת את שאלות …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?