מאגרי עבודות וסיכומים

דימויי נשים בעיצוב של כריכות ספרים: השוואה בין רומנים רומנטיים לרומנים בסיפורת נשית עכשווית מתורגמת

#5234
שם הקובץ:
דימויי-נשים-בעיצוב-של-כריכות-ספרים.docx

להורדת הפריט

עבודה סמינריונית בנושא:

דימויי נשים בעיצוב של כריכות ספרים: השוואה בין רומנים רומנטיים לרומנים בסיפורת נשית עכשווית מתורגמת

 

תוכן העניינים

מבוא 1
סקירת ספרות 2
ז'אנר הרומן הרומנטי 2
ספרות נשית עכשווית 4
דימויי נשים על כריכות של ספרים 6
עיצוב כריכות ספרים 7
דימויי נשים על כריכות ספרים 9
שיטת המחקר 12
שאלת המחקר 12
בחירת הדימויים 12
שיטת הניתוח 13
ניתוח 15
ניתוח כריכות של רומנים רומנטיים 15
אינטרס משותף/ ליין גראהם 15
תחת חסותו/ בריאנה הייל 17
התמחות מעשירה/ מישל קונדר 19
כוח המשיכה/ ק.ק. אלן 20
ניתוח כריכות של ספרות נשית עכשווית מתורגמת 23
ליל הנשים השרות/ לידיה ז'ורז' 23
לטענת גרייס/ מרגרט אטווד 25
ההסכמה/ ונסה ספרינגורה 27
אל שולחנו של הזאב/ רוזלה פוסטורינו 29
סיכום 32
דיון 33
ביבליוגרפיה 35
נספח – תמונות הכריכות שנותחו 39

מבוא

ניתוח ביקורתי של תוצרי תרבות עשוי לסייע לחשוף את היחס התרבותי המורכב לנושאים בהם מתמקד הניתוח (Spears, 2018). כריכות רומנים מהוות תוצר תרבות מבטיח במיוחד לניתוח מסוג זה, מכיוון שהן מהוות נקודת מפגש בין המעצבים, אשר עבורם הכריכות מהוות כלי שיווקי לכל דבר בתעשיית הספרות הקפיטליסטית (Amirdabbaghian & Shunmugam, 2019), לבין הקוראות, אשר עבורן עיצוב הכריכה הוא השער ולעתים אפילו המפתח לקריאה ולפרשנות של הרומן כולו (ראדאווי, 1984).
האופן בו מיוצגות נשים בספרות כיום מושפע בדרכים שונות מגלי הפמיניזם למן תחילת שנות ה-20; אך גם מתייחס לייצוגים המגדריים השמרניים בטקסטים התרבותיים מהזרם המרכזי של תרבות המערב למן מראשיתו, שנכתבו ברובם המוחץ על ידי גברים (גילברט וגובאר, 2007). לכן, ניתוח של דימויי נשים על גבי כריכות ספרים עכשוויים יכול לסייע להבין את היחס המורכב כלפי נשים וכלפי נשיות, בתרבות המערבית כיום.
הרומן הרומנטי הוא ז'אנר נשי שנכתב כמעט כולו על ידי נשים עבור נשים, ועם זאת הוא נתון לביקורת פמיניסטית נוקבת. ספירס (Spears, 2018) חקרה את ייצוגי הנשים בכריכות ספרים בז'אנר הרומן הרומנטי ומצאה שהם משכפלים וממחזרים מסרים של קונבנציות מגדריות מיושנות וכניעות נשית; אך כפי שעולה ממחקרה של ראדאווי, בעיני הקוראות גיבורות הרומן הרומנטי נתפסות כנשים חזקות ועצמאיות (ראדאווי, 1984). בשל התפיסות השונות והמנוגדות לגבי האופן בו הרומן הרומנטי מייצג נשים, מעניין יהיה לבדוק אם המורכבות משתקפת גם מהכריכות.
על מנת לגלות טפח נוסף וחשוב בתפיסות לגבי נשים ונשיות בתרבות המערבית כיום, יש לנתח דימויי נשים בכריכות ספרים גם בז'אנרים אחרים, בנוסף לז'אנר הרומן הרומנטי. לצורך כך, בחרתי בז'אנר נוסף שנכתב על ידי נשים עבור נשים, הסיפורת הנשית העכשווית המתורגמת. ז'אנר זה מהווה במובן מסויים את הקוטב השני ביחס כלפי הנשיות: מז'אנר הרומן הרומנטי שנתפס כמשקף תפיסות מסורתיות – אל סיפורת נשית, הנתפסת כמשקפת תפיסות מגדריות פמיניסטיות יותר אשר מאתגרות את תפיסות המגדר המסורתיות (Hogeland, 2016). מטרת המחקר הנוכחי היא, אם כן, לבדוק האם הבדל זה בין ז'אנר הרומן הרומנטי לבין הסיפורת הנשית העכשווית המתורגמת משתקף גם בעיצוב כריכות הספרים; ולראות מה ניתן ללמוד מהבדלים אלה על תפיסת נשים בתרבות.
השערתי היא שדימויי הנשים על כריכות הרומנים הרומנטיים שאנתח יטו יותר לייצוג נשי מסורתי (היינו – נשים כנועות ומחופצנות) אך לא באופן מוחלט וטוטאלי, ואילו דימויי הנשים על כריכות הסיפורת הנשית ייטו לייצוג פמיניסטי של נשים כסובייקטים. איפיון הז'אנרים מבחינת הכריכות ועמידה על קווי הדמיון וההבדלים ביניהם יכולים לספק תמונה כוללת יותר לגבי הבנת האופן שבו כריכות הספרים משקפות ומשכפלות את ערכי התרבות מצד אחד אך גם מעצבות אותם ומשפיעות עליהם מצד שני.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. …

לפרטים נוספים

השוואת תפיסת השפה ותפיסת הקשר בין השפה לחיים בין ב"הצהרת אמונים לשפה שלנו" לגרשום שלום לבין "גלוי וכסוי בלשון" לביאליק

מטלה

השוואת תפיסת השפה ותפיסת הקשר בין השפה לחיים בין ב"הצהרת אמונים לשפה שלנו" לגרשום שלום לבין "גלוי …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון

עבודה סמינריונית איכותנית

השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. …

לפרטים נוספים

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית? | תוכן עניינים | מבוא 3 | מין, …

לפרטים נוספים

מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים

עבודה סמינריונית

מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: | תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית

עבודה סמינריונית איכותנית

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית | תוכן עניינים | תקציר 2 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?