מאגרי עבודות וסיכומים

דרכים להגברת מכירות באתרי מסחר: השפעת מאפייני האתר וקידום המכירות על התנהגות הקנייה האימפולסיבית

#7862
שם הקובץ:
דרכים-להגברת-מכירות-באתרים.docx

להורדת הפריט

דרכים להגברת מכירות באתרי מסחר: השפעת מאפייני האתר וקידום המכירות על התנהגות הקנייה האימפולסיבית

מוגש ע"י:
בהנחיית:

תוכן עניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
מאפייני סביבת המכירה האינטרנטית והקשרה לחוויית הלקוח וכוונות רכישה 4
קלות ונוחות האתר ורכישה באינטרנט 5
אמון באתר ורכישה 6
שיטת המחקר 8
אוכלוסיית המחקר 8
כלי המחקר 8
ממצאים 9
סטטיסטיקה הסקתית 9
דיון ומסקנות 11
סיכום ומסקנות 12
המלצה למחקר המשך 12
מגבלות המחקר 12
ביביליוגרפיה 13
נספח: שאלון המחקר 15

מבוא

בעשרים השנים האחרונות היקפי הרכישות באינטרנט הלכו וגדלו , וכי עבור חברות רבות , אם בעבר אתרי האינטרנט הייוה אחוז זניח מהמכירות , יותר ויותר חברות מגלות כי אתר האינטרנט מהווה מרכיז מרכזי במכירות שלהם ומאפשר להם להתרחב אף לשווקים חדשים
מטרת העבודה לבדוק איזו השפעה יש לסביבת המכירה האינטרנטית על התנהגות צרכנית כאשר שאלת המחקר- האם איכות האתר וקידום המכירות יגבירו את התנהגות הקנייה האימפולסיבית באתרי מסחר אלקטרוני?
לצורך בדיקת שאלה זו, ערכנו מחקר כמותי שהתבסס על שאלונים שהועברו למשתתפים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס תורת המיקום

סיכום קורס

סיכום הקורס תורת המיקום | תוכן עניינים | עלות השינוע - 3 - | Tug of war …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות – 13038 | מספר השאלות: 7משקל המטלה: % …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7,6,5,4מספר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3,2,1מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בריתות אסטרטגיות גלובליות אביב 2019 (2019ב')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13038 | בריתות אסטרטגיות גלובליות | חוברת הקורס אביב ב2019 | כוללת את שאלות …

לפרטים נוספים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?