מאגרי עבודות וסיכומים

האחר הדרוזי: ניתוח יחסי מדינת ישראל עם הדרוזים על פי גישות פוסטקולוניאליות

#7269
שם הקובץ:
האחר-הדרוזי.docx

להורדת הפריט

[מוסד אקדמי]
הפקולטה למדע המדינה

עבודה סמינריונית בקורס:
פוסטקולוניאליזם והפוליטיקה של האחרות בעידן הגלובלי

בנושא:

האחר הדרוזי:
ניתוח יחסי מדינת ישראל עם הדרוזים על פי גישות פוסטקולוניאליות

מגיש:
ת.ז.
המרצה:

[תאריך]

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. רקע תיאורטי 4
2.1. אנטיקולוניאליזם 4
2.2. הלימודים הפוסטקולוניאליים 5
2.3. פירוק השיח 8
2.4. חשיבות ההכרה ההדדית 10
3. הדרוזים בישראל 14
3.1. רקע 14
3.2. דמוגרפיה 14
3.3. מבט כללי על הקשר עם היהודים 15
4. ניתוח יחסי מדינת ישראל עם הדרוזים 16
4.1. השאיפה להזדהות עם הרוב 16
4.2. השתלטות החברה הדומיננטית על תהליכים בחברה הנשלטת 17
4.3. "הכובש מנכס לעצמו זכויות על חשבון הנכבש" 18
4.4. הזהות הדרוזית מול האחר הפלסטיני 19
4.5. חשיבות הזהות לעומת אינטרסים חומריים 21
5. סיכום 23
6. ביביליוגרפיה 25

1. מבוא

כמדינה בה מתרחש גם דיכוי ישיר (צבא, משטרה, אפליה מסוגים שונים וכיו"ב) וגם דיכוי באמצעות השיח הקולוניאלי (תקשורת, אקדמיה, טרמינולוגיה רשמית וכיו"ב), ישראל היא זירה מעניינת לפיתוחן ובדיקתן של תיאוריות פוסטקולוניאליות. מובן שבהקשר זה פוסט לא מתייחס לזמן אלא לנקודת המבט המחקרית הביקורתית, כיוון שהקולוניאליזם בישראל לא תם, אם במובן הרחב, בהתייחסות למדינת ישראל כולה כאל גרסה מיוחדת של קולוניאליזם, ואם במובן הצר – בכיבוש הישיר ביהודה ושומרון (שנהב וחבר, 2004). לכן המובנים בהם נעשה שימוש במונח פוסטקולוניאליזם בעבודה זו הם השלבים השני והשלישי בהם מבחינים שנהב וחבר (2004): הלימודים הפוסטקולוניאליים והמחקר הביקורתי העוסק בחשיפת מנגנוני הכח תוך ביקורת על השיח ההגמוני.
רבות נכתב על דיכוי הפלסטינים על ידי ישראל, ועל דיכוי המזרחים על ידי ההגמוניה האשכנזית, אך לפנינו ניצב מה שניתן לכנות כנקודת החיתוך של שני סוגי דיכוי אלה: יחסי מדינת ישראל עם הדרוזים. הסיבה לכך היא שמצד אחד מבחינה הסטורית הדרוזים קרובים לפלסטינים, ומצד שני מבחינת יחס המדינה – ישנו נסיון לשוות את מעמדם למעמד המזרחים בישראל (למשל – על ידי המונח "עדה", ראה אביבי, 2005).
במלים אחרות מבחינה אנליטית הדרוזים נמצאים בנקודת חפיפה שמאשפרת לנו להבין טוב יותר יחסיהן המורכבים של מדינת ישראל והחברה הישראלית היהודית עם האחר. מכאן עולה החשיבות התיאורטית של ניתוח פוסטקולוניאלי של יחסים אלו. חשיבות נוספת של ניתוח זה היא הפוליטית. מצד אחד ישנה חשיבות רבה לפירוק מנגנוני הדיכוי באמצעות חשיפתם האקדמית. מצד שני לעתים חוקרים מתמקדים באמצעי ולא במטרה ורואים בניפוץ המיתוס מטרה בפני עצמה. גם האקדמיה עשויה להסחף אחרי אפנות, ואם הטרנד הוא ניפוץ מיתוסים, הרי אין ספק שיבוא תורו של מיתוס הנאמנות הדרוזית.
בעבודה זו מטרתי לנסות עד כמה שאפשר להציג תמונה מאוזנת של יחסיהן של מדינת ישראל והחברה הישראלית היהודית עם האחר הדרוזי. לשם כך אפתח ברקע תיאורטי לגבי פוסטקולוניאליזם, אוריינטליזם ומבנה קונפליקטואלי [פרק 2], לאחר מכן אציג בקצרה נתוני רקע על האוכלוסיה הדרוזית בישראל [פרק 3], ולבסוף אנתח את יחסי ישראל עם הדרוזים על סמך הרקע התיאורטי [פרק 4]. פרק 5 יסכם את העבודה ויציג באופן תמציתי את המסקנות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?