מאגרי עבודות וסיכומים

הבדלים מגדריים בהשפעת דרג התפקיד על מרכזיות העבודה בחיי הפרט

#7272
שם הקובץ:
הבדלים-מגדריים-בהשפעת-דרג-התפקיד-על-מרכזיות-העבודה-בחיי-הפרט.docx

להורדת הפריט

[תאריך]

[מוסד לימודים]
[חוג/פקולטה]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

הבדלים מגדריים בהשפעת דרג התפקיד על מרכזיות העבודה בחיי הפרט

 

[שם הסטודנט]

[שם המרצה]

תוכן עניינים

1. מבוא 3
2. רקע תיאורטי וממצאי מחקרים 4
2.1 רקע 4
2.2 מטרות העבודה 4
2.3 שביעות רצון תעסוקתית 4
2.4 מרכזיות העבודה 5
2.5 קונפליקט עבודה משפחה 5
2.6 השפעה נורמטיבית של סטראוטיפים 7
2.7 הבדלים מגדריים בתפקיד המפרנס 8
2.8 השפעת מאפייני התפקיד והסטטוס התעסוקתי 9
2.9 השפעת מצב סוציואקונומי 10
3. השערות 11
4. שיטת מחקר 12
4.1 הסקר 12
4.2 המשתנים 12
4.3 הדגימה והמדגם 13
4.4 כלי המחקר 13
5. ממצאים 14
5.1 סטטיסטיקה תיאורית 14
5.2 בדיקת השערות 16
6. דיון וסיכום 18
7. בבליוגרפיה 21

1. מבוא

מרכזיות העבודה, היחסית והמוחלטת, מושפעת מגורמים רבים. חלקם גורמים תרבותיים חברתיים החיצוניים לפרט, כגון ערכי תרבות ותהליכים חברתיים, חלקם מאפיינים של הפרט עצמו כגון מאפיינים דמוגרפיים, וחלקם קשורים לעבודה, כגון מאפייני התפקיד. בעבודה זו בכוונתנו לבדוק האם קיימים הבדלים מגדריים, בהשפעת דרג התפקיד (תפקיד זוטר, ביניים או בכיר), על מרכזיות העבודה. כיוון שאין מחקרים העוסקים ישירות בקשר שבין הדרג לבין מרכזיות העבודה, הקשר נבנה באמצעות משתנים אחרים כגון הסטטוס התעסוקתי (משרה חלקית או משרה מלאה), יוקרת התפקיד, ערכי העבודה, קונפליקט עבודה-משפחה ועוד; וההבדלים המגדריים בהשפעות השונות של משתנים אלה.
נפתח בסיכום כללי לגבי מרכזיות העבודה ונמשיך בדיון מפורט בהשפעת גורמים שונים על מרכזיות העבודה תוך מתן דגש להבדלים המגדריים, כפי שהם עולים מממצאי מחקרים שונים. לאחר ניסוח ההשערות, העולות מן הסקירה, לגבי הבדלים מגדריים אפשריים בקשר שבין דרג התפקיד למרכזיות העבודה ותיאור שיטת המחקר, נפנה להצגת הממצאים. לבסוף נדון בהשלכות ממצאי המחקר על השאלה, האם קיימים, ואם כן מה הם, ההבדלים המגדריים בהשפעת דרג התפקיד על מרכזיות העבודה בחיי הפרט.

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?