מאגרי עבודות וסיכומים

הבדלים מגדריים במניעים ללמודי תואר ראשון

#7358
שם הקובץ:
הבדלים-מגדריים-במניעים-ללימודי-תואר-ראשון.docx

להורדת הפריט

[מוסד]

[חוג/פקולטה]

[שם הקורס]

הבדלים מגדריים במניעים ללמודי תואר ראשון

מגישות:

ת.ז.

המרצה:

תוכן עניינים

1. מבוא 3
2. מניעים ללימודי תואר ראשון 4
3. קשר בין תחום הלימוד למניעים ללימודי תואר ראשון 7
4. קשר בין מגדר לתחום לימודי תואר ראשון 10
5. קשר בין מגדר למניעים ללמודי תואר ראשון 11
6. השערות 13
7. שיטת מחקר 14
8. ממצאים 16
9. דיון וסיכום 21
10. בבליוגרפיה 23

1. מבוא

ישנם כמה סוגי מניעים להרשמה ללימודים לתואר ראשון. אך טבעי, שהמניעים ללימודים מוסברים טוב יותר על ידי תחום הלימודים, מאשר על ידי המגדר, כלומר, מניעים משותפים לתחום לימודים מסויים יותר מאשר למגדר מסויים. לכן על מנת לבחון את השפעת המגדר על המניעים ללימודים, יש לעשות זאת בהתחשב בתחום הלימודים.
שאלת המחקר היא – מה הם ההבדלים המגדריים במניעים ללימודי תואר ראשון. המשתנה הבלתי תלוי הוא המגדר, המשתנה התלוי הוא המניעים ללימודים, והוא יוגדר בפרק הבא. המשתנה המתווך, אשר לו חשיבות רבה במענה על שאלת המחקר, הוא תחום הלימודים, והוא יוגדר בפרק 3. כשלב ראשון, יש למצוא את הקשר בין מגדר לתחום הלימוד, וכך יעשה בפרק 4, ורק לבסוף ניתן יהיה למצוא קשרים בין המגדר לבין המניעים ללימודים, בפרק 5. פרק 6 מציג את השערות המחקר.
הנחת המחקר היא כי קיימים הבדלים מגדריים במניעים ללימודי תואר ראשון, הניתנים לזיהוי בחלק מתחומי הלימוד.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?