מאגרי עבודות וסיכומים

הבדלים מגדריים בקשר בין מסוגלות עצמית לבין השגים במתמטיקה – עבודה סמינריונית אמפירית כולל שאלונים!

#6086
שם הקובץ:
הבדלים-מגדריים-בקשר-שבין-מסוגלות-עצמית-במתמטיקה-להישגים-במתמטיקה.docx

להורדת הפריט

עבודה סמינריונית בנושא:

הבדלים מגדריים בקשר בין מסוגלות עצמית לבין השגים במתמטיקה

תוכן העניינים

תקציר 1
מבוא 2
סקירת ספרות 4
מסוגלות עצמית 4
השגים במתמטיקה 6
מסוגלות עצמית והישגים במתמטיקה 8
הבדלים מגדריים בקשר שבין מסוגלות עצמית והישגים במתמטיקה 9
שיטת המחקר 13
משתני המחקר 13
מטרת המחקר 13
שאלות המחקר 13
השערות המחקר 13
אוכלוסיית המחקר 14
כלי המחקר 14
הליך המחקר 15
ממצאים 16
סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 16
בדיקת השערות 16
דיון 20
נספח א' – שאלון מסוגלות עצמית 26
נספח ב' – שאלון הישגים 27

 

תקציר

מחקרים קודמים מראים שמסוגלות עצמית קשורה להישגים לימודיים. תלמידים בעלי אמונת מסוגלות עצמית גבוהה מגיעים לביצועים טובים יותר בהשוואה לעמיתיהם באמצעות התמדה, ויסות המוטיבציה וויסות פעילויות למידה. כמו כן, מחקרים קודמים מראים שישנם הבדלים בין בנים לבנות הן במסוגלות העצמית והן בהישגים במתמטיקה.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק האם יש קשר בין מסוגלות עצמית לבין הישגים במתמטיקה, וכן לבדוק האם יש הבדלים מגדריים בקשר שבין מסוגלות עצמית לבין ההישגים במתמטיקה, על מנת לבדוק האם באחת הקבוצות ישנה חשיבות רבה יותר למסוגלות העצמית בהשוואה לקבוצה השנייה.
תוצאות המחקר מראות שככל שהמסוגלות העצמית גבוהה יותר, ההישגים במתמטיקה גבוהים יותר, שבנים מדווחים על מסוגלות עצמית גבוהה יותר לעומת בנות, שההישגים של בנים במתמטיקה גבוהים מההישגים של בנות, וכי הקשר בין המסוגלות העצמית לבין ההישגים במתמטיקה חזק יותר בקרב בנות לעומת בנים.
המסקנות העולות מן הממצאים הן כי ישנו צורך בכך שמורים יעניקו במיוחד לתלמידות חוויות של הצלחה במתמטיקה, חוויות שיבססו את תחושת המסוגלות שלהן כבר מגיל צעיר. כמו כן הממצאים מחזקים את הטענה שעלתה במחקרים קודמים לפיה יש צורך להעניק חוויות הצלחה לילדות ולהקנות להן ביטחון עצמי מתמטי בכדי לשפר את השיגיהן באופן שלא יהיה מושפע מהסטריאוטיפים המגדריים הנוגעים להצלחה במתמטיקה. ניתוח הממצאים ממחיש עד כמה חשובה העצמה מתמטית ולימודית של תלמידות, ובמיוחד תלמידות צעירות.

מבוא

מסוגלות עצמית מהווה את השיפוט של אדם את יכולתו לבצע בצורה מוצלחת התנהגויות מסוימות שיובילו לתוצאה רצויה. המסוגלות העצמית מובילה את בחירותיו של האינדבדואל מבחינת מאמץ והשקעה מול פעילויות, התמדה בהן והצלחה במשימות בפועל (Bandura, 1977). מסוגלות עצמית קשורה להצלחה בתחום הקריירה, העבודה וכן לימודים (O’Brien et al., 1997).
בקרב תלמידים, נמצא כי מסוגלות עצמית קשורה להישגים אקדמיים. תלמידים בעלי אמונת מסוגלות עצמית גבוהה מגיעים לביצועים טובים יותר בהשוואה לעמיתיהם באמצעות התמדה, ויסות המוטיבציה וויסות פעילויות למידה (Di Guinta et al., 2013). השגים אקדמיים אלו מוערכים באמצעות בחינות המשמשות להשוואת ביצועי תלמידים והבנת מידת ההפנה של חומר לימוד בקרב תלמידים (Rahmati & Moradpour, 2016).
מקצוע המתמטיקה הוא מקצוע מרכזי בתכני הלימוד בבתי הספר. עם זאת, הוא מקצוע המעורר בתלמידים רבים רגשות וחששות רבים וקשורים אליו גם סטראוטיפים שונים. אחד מהגורמים הנחקרים שנמצאו קשורים להישגים במתמטיקה הינו מסוגלות עצמית של התלמיד. הקשר בין מסוגלות עצמית להישגי התלמיד נוצר כאשר מסוגלות עצמית אקדמית מובילה את התלמיד לשאיפות אקדמיות גבוהות באופן ישיר ובאופן בלתי-ישיר (Pintrich & Schunk, 2002). חוקרים הדגימו כי אמונות מסוגלות עצמית חוזות את ההצלחה של תלמידים במתמטיקה בשיטות הערכה שונות של הישגי התלמידים ובמקרים שונים.
לבסוף, קיימת ספרות רבה העוסקת בקשר שבין מגדר להישגים במתמטיקה. לאחר גילאי בית הספר היסודי, תלמידות מגיעות להישגים נמוכים יותר במתמטיקה בהשוואה לתלמידים. חוקרים רבים סבורים כי מקור ההשגים הנמוכים אינו במידת ידע או מאמץ אלא באמונות מסוגלות עצמית נמוכות בתלמידות הנובעות מסטראוטיפים (Williams & Williams, 2010).
עבודה זו תעסוק בשאלות המחקר הבאות:
1. האם יש קשר בין מסוגלות עצמית במתמטיקה לבין הישגים במתמטיקה?
2. האם ישנם הבדלים בין תלמידים ותלמידות בקשר שבין מסוגלות עצמית להישגים במתמטיקה?
בכדי לענות על שאלות אלו אערוך מחקר בו אבחן את המסוגלות העצמית ואת ההישגים במתמטיקה בתלמידי כיתות ז' בבית ספר במרכז הארץ. לאחר מכן, אבחן את ההבדלים בקשר שבין מסוגלות עצמית והישגים במתמטיקה בקרב תלמידות ותלמידים.
תוצאות מחקר זה חשובות בכך שהן מאפשרות לבחון משתני מוטיבציה המשפיעים על הישגי תלמידים בהקשר של מגדר התלמיד. הצורך ליצור חוויות הצלחה בכדי לבנות ביטחון עצמי מתמטי יכול לשפר את השגיהן של תלמידות במתמטיקה באופן שמפצה על השפעתם של סטראוטיפים מגדריים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הנרטיב בעידן הפוסט מודרני

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לקולנוע וטלוויזיה |   | עבודה סמינריונית בקורס: | היפר נארטיביות, אינטרקציה וקולנוע …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?