מאגרי עבודות וסיכומים

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית?

#6115
שם הקובץ:
הבדלים-מגדריים-בשפה.docx

להורדת הפריט

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית?

תוכן עניינים

מבוא 3
מין, מגדר ושפה 4
הבדלי מגדר בשימוש בשפה: הססנות והבעת דעה 8
הבדלי מגדר בשימוש בשפה: אוצר מילים ותוכן 14
דיון 21
בבליוגרפיה 22

מבוא

מחקר רב עוסק בהבדלים בין גברים ונשים, ובין היתר בהבדלי שפה. אינדיבידואלים במגדרים השונים רוכשים כישורי שפה בקבוצות חברתיות שונות ובעת שהם מושפעים מציפיות, הנחות וסטראוטיפים הנובעים מהמגדר שלהם. כתוצאה מכך, קיימים הבדלים ב"שפה גברית" וב"שפה נשית", בדיבור ובכתיבה.
מחקרים העוסקים בהבדלים בין "שפה גברית" ו-"שפה נשית" טוענים כי ישנם הבדלים מובהקים בצורת השיח של שני המגדרים – נשים הן הססניות יותר ונוטות להביא דעה פחות, לדבוק בסגנון רגשי ולהשתמש בשפה ככלי לחיזוק מערכות יחסים. לעומת זאת, גברים רואים בשפה כלי, מביעים דעה ביתר קלות וסגנונם ישיר ומורכב פחות. עם זאת, חוקרים חלוקים בניהם אודות מידת ההבדל ומשמעותם. כיום לא קיימים כלים אחידים למדידת הבדלים בין סוגי שפות, ואלו מקשים על הקביעה כי אכן קיימות "שפה גברית" ו-"שפה נשית".
במחקר זה אעסוק בשתי שאלות:
1. האם קיימות "שפה נשית" ו"שפה גברית"?
2. מהן השפות השונות ומה ההבדלים בניהן?
אענה על שאלות אלו באמצעות סקירת מחקרים העוסקים בנושא. העבודה תחולק לפי נושאים: מידת ההססנות והשוני בהבעת דעה בין נשים וגברים, והבדלי תוכן ואוצר מילים המאפיינים את שתי ה"שפות".
הבנת הבדלי השפה בין גברים ונשים שופכת אור על ההבדלים החברתיים בין המגדרים. לפי תאורית "שתי התרבויות", גברים ונשים מייצגים תת-תרבויות בחברה שההבדלים בניהן עשויים להוביל לחוסר תקשורת. התאוריה המגדרית גורסת כי בין המגדרים ישנה היררכיה חברתית של כוח, בה נשים הן המגדר הסובל מחיסרון.
הכרה והבנה של הבדלי השפה בין גברים ונשים יכולה לשפוך אור על ההבדלים בין הקבוצות כמו על מקורם, ויש לה משמעות חברתית להבנת מגדר ויחסים בין קבוצות המגדר בחברה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות – מעולה כהכנה לבחינה!

סיכום קורס

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות | תוכן עניינים | 2-3 פוזיטיביזם | 4-5 ריאליזם | …

לפרטים נוספים

הדיבוק של אנ-סקי: הקול הנשי

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת חיפה | החוג לתיאטרון | עבודה סמינריונית בקורס: | הדיבוק הלך בשדות | בנושא: | הדיבוק …

לפרטים נוספים

השלכות שימוש באינטרנט על התמודדות עם סיום מערכת יחסים רומנטית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | השלכות שימוש באינטרנט על …

לפרטים נוספים

רשתות חברתיות מתווכות מחשב ודה-טריטוריאליזציה

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

רשתות חברתיות מתווכות מחשב ודה-טריטוריאליזציה |   | מרצה: | שם הסטודנט: | ת.ז. |   | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?