מאגרי עבודות וסיכומים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

#7499
שם הקובץ:
רפרט-עידן-הסייבר.docx

להורדת הפריט

אוניברסיטת תל-אביב
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית

עבודת רפרט בקורס:

עידן הסייבר: חברה, טכנולוגיה וידיעה – ידיעה ברשתות

בנושא:

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

מגישה:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 2
הביקורת הפמיניסטית על הפרוייקט האנליטי 3
מה הוא הפרוייקט האנליטי? 3
הביקורת של קוד על הפרוייקט האנליטי 3
הביקורת של הארדינג על האובייקטיביות האמפיריציסטית 6
השוואה וסיכום הביקורת הפמיניסטית 7
האינטרנט כמאפשרת מודל ידע חלופי 9
סיכום ומסקנות 12
רשימת מקורות 13

 

מבוא

הפמיניזם מעלה מספר ביקורות על האפיסטמולוגיה האמפיריציסטית-פוזיטיביסטית. על פי קוד (Code 1996, 191), גם אם הפרוייקט האנליטי יצילח, הערך שלו מוגבל מאד, כיוון שהוא הוא חל על מספר קטן של מצבים מלאכותיים ואינו רלוונטי למצבים של ידע או ידע לכאורה בעולם האמיתי. רשת האינטרנט מספקת עבורנו מקורות חלופיים של ידע, שחלקם מהווים איתגור של הפרוייקט האנליטי הפריבילגי, ומציעים תפיסות מתחרות של ידע (Williamson & DeSouza 2002, 731). עם זאת, ישנן טענות כי האינטרנט, שעוצבה בעיקרה על ידי גברים לבנים, בכל זאת משמרת את תפיסת הידע הפריבילגית (Nolan 2006, 210). מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק באילו מובנים הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי ובאילו מובנים היא משמרת את נקודת המבט הפריבילגית, ועל ידי כך לחבר את הביקורת הפמיניסטית לנושא עידן הסייבר.
לצורך כך, ראשית אציג שתיים מתוך הביקורות הפמיניסטיות על האפיסטמולוגיה האמפיריציסטית-פוזיטיביסטית: הביקורת של קוד והביקורת של הארדינג. לאחר מכן, אבדוק כיצד האינטרנט מאפשרת אפיסטמולוגיות מתחרות, והאם אפשרויות אלה באות לכדי מימוש או נשארות בגדר אפשרויות תיאוטריות בלבד, תוך שימור נקודת המבט ההגמונית.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

נשים יהודיות בחזית המאבק הפמיניסטי

עבודה מסכמת

נשים יהודיות בחזית המאבק הפמיניסטי | עבודה מסכמת בקורס: | היהודים והדמוקרטיה הפלורליסטית | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות – מעולה כהכנה לבחינה!

סיכום קורס

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות | תוכן עניינים | 2-3 פוזיטיביזם | 4-5 ריאליזם | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?