מאגרי עבודות וסיכומים

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

#2919
שם הקובץ:
הבניית-זהות-בעדה-הדרוזית-בישראל-.docx

להורדת הפריט

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

 

תוכן עניינים

מבוא 1
האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל 2
העדה הדרוזית במדינת ישראל והקשר בין הדרוזים לבין היהודים 3
הקונפליקט בזהות של הדרוזים והמתח מול האוכלוסייה הפלסטינית 4
שינויים מבניים וזהותיים בתוך העדה הדרוזית במדינת ישראל 5
השפעת התרבות היהודית על התרבות הדרוזית 6
השפעת השפה העברית על העדה הדרוזית 6
משבר הזהות של העדה הדרוזית בעקבות חוק הלאום 7
תיאוריית ההיטמעות 7
ביבליוגרפיה 10

 

מבוא
חברות קונפליקטואליות מהוות הזדמנות חשובה לחקור תהליכים של הבניית זהות בקרב החברות הנתונות בקונפליקט. החברה הישראלית מהווה דוגמא טובה לחברה קונפליקטואלית בשל הסכסוך בין היהודים לבין הערבים (פלסטינים) בישראל (Gaya, 2022). אך בתוך החברה הישראלית, המקרה של העדה הדרוזית מעניין אפילו יותר מכיוון שלחברי העדה הדרוזית ישנן הזדהויות צולבות. מצד אחד ישנה הזדהות עם מדינת ישראל המייצגת את הרוב היהודי בשל ההשתתפות הפעילה של הדרוזים בחברה הישראלית, כגון שירות בצה"ל ועוד. מצד שני, ישנה גם הזדהות עם המיעוט הערבי בשל מאפיינים כגון שפה, היותם מיעוט ילידי, ועוד (Nisan, 2010). כתוצאה מכך, המקרה המיוחד של העדה הדרוזית בישראל מהווה מקרה מרתק לחקר תהליכים של זהות. מטרת הסקירה הנוכחית היא לדון באספקטים של זהות ודילמות זהות בקרב האוכלוסייה הדרוזית בישראל. לצורך כך, הסקירה תפתח בתיאור כללי של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, ולאחר מכן תתמקד בעדה הדרוזית במדינת ישראל ובקשר בין הדרוזים לבין היהודים. בהמשך, הסקירה תדון בקונפליקט בזהות של הדרוזים ובמתח שבין האוכלוסייה הדרוזית לאוכלוסייה הפלסטינית. לאחר מכן, הסקירה תדון בשינויים במבניים ובזהותיים בתוך העדה הדרוזית במדינת ישראל, וכן בהשפעת התרבות היהודית על התרבות הדרוזית וכן השפעות השפה העברית. לאחר הצגת רקע זה, הסקירה תוכל לדון במשבר הזהות של העדה הדרוזית בעקבות חוק הלאום, ולבסוף להציג בקצרה את תיאוריית ההיטמעות והשלכות אפשריות שלה להבנת המצב המורכב של הזהות בקרב החברה הדרוזית בישראל.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית

עבודה סמינריונית

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית | …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?