מאגרי עבודות וסיכומים

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

#2919
שם הקובץ:
הבניית-זהות-בעדה-הדרוזית-בישראל-.docx

להורדת הפריט

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

 

תוכן עניינים

מבוא 1
האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל 2
העדה הדרוזית במדינת ישראל והקשר בין הדרוזים לבין היהודים 3
הקונפליקט בזהות של הדרוזים והמתח מול האוכלוסייה הפלסטינית 4
שינויים מבניים וזהותיים בתוך העדה הדרוזית במדינת ישראל 5
השפעת התרבות היהודית על התרבות הדרוזית 6
השפעת השפה העברית על העדה הדרוזית 6
משבר הזהות של העדה הדרוזית בעקבות חוק הלאום 7
תיאוריית ההיטמעות 7
ביבליוגרפיה 10

 

מבוא
חברות קונפליקטואליות מהוות הזדמנות חשובה לחקור תהליכים של הבניית זהות בקרב החברות הנתונות בקונפליקט. החברה הישראלית מהווה דוגמא טובה לחברה קונפליקטואלית בשל הסכסוך בין היהודים לבין הערבים (פלסטינים) בישראל (Gaya, 2022). אך בתוך החברה הישראלית, המקרה של העדה הדרוזית מעניין אפילו יותר מכיוון שלחברי העדה הדרוזית ישנן הזדהויות צולבות. מצד אחד ישנה הזדהות עם מדינת ישראל המייצגת את הרוב היהודי בשל ההשתתפות הפעילה של הדרוזים בחברה הישראלית, כגון שירות בצה"ל ועוד. מצד שני, ישנה גם הזדהות עם המיעוט הערבי בשל מאפיינים כגון שפה, היותם מיעוט ילידי, ועוד (Nisan, 2010). כתוצאה מכך, המקרה המיוחד של העדה הדרוזית בישראל מהווה מקרה מרתק לחקר תהליכים של זהות. מטרת הסקירה הנוכחית היא לדון באספקטים של זהות ודילמות זהות בקרב האוכלוסייה הדרוזית בישראל. לצורך כך, הסקירה תפתח בתיאור כללי של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, ולאחר מכן תתמקד בעדה הדרוזית במדינת ישראל ובקשר בין הדרוזים לבין היהודים. בהמשך, הסקירה תדון בקונפליקט בזהות של הדרוזים ובמתח שבין האוכלוסייה הדרוזית לאוכלוסייה הפלסטינית. לאחר מכן, הסקירה תדון בשינויים במבניים ובזהותיים בתוך העדה הדרוזית במדינת ישראל, וכן בהשפעת התרבות היהודית על התרבות הדרוזית וכן השפעות השפה העברית. לאחר הצגת רקע זה, הסקירה תוכל לדון במשבר הזהות של העדה הדרוזית בעקבות חוק הלאום, ולבסוף להציג בקצרה את תיאוריית ההיטמעות והשלכות אפשריות שלה להבנת המצב המורכב של הזהות בקרב החברה הדרוזית בישראל.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 תאטרון בחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10738 תאטרון בחברה | חומר הלימוד למטלה: אינטר-טקסטואליות (פרק 6), טקסט: …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 תאטרון בחברה

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 10738 תיאטרון בחברה | חומר הלימוד למטלה: מבוא (פרקים 1-2), רפרטואר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תאטרון בחברה – 10738 – סמסטר קיץ 2020 (2020ג')

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס, כוללת את השאלות וההנחיות של ממנים 11, 12 ו-13. | …

לפרטים נוספים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרקים 1+2)

סיכום הרצאה

הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 1+2: כרוניקה של קולנוע פלסטיני; מזיכרונות מדממים לזיכרונות פוריים: הקולנוע של …

לפרטים נוספים

סיכום וניתוח מאמר בתאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של החינוך

סיכום מאמר

סיכום וניתוח של המאמר Crossing the boundaries of educational discourse: Modernism, postmodernism and feminism | חציית גבולות …

לפרטים נוספים

סיכום לבחינה בקורס: מבוא לחשיבה חברתית – 10161

סיכום למבחן

מבוא לחשיבה חברתית - 10161 | נושאים: | ספר 1 פרק 1: מבוא - זהות 2 | …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן