מאגרי עבודות וסיכומים

הדרכות בינלאומיות: ניתוח תוכניות ההדרכה בחברת אריקסון ובתאגיד קונה

#6963
שם הקובץ:
הדרכות-בינלאומיות.docx

להורדת הפריט

[תאריך]
[שם המוסד האקדמי]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

נושא העבודה:

הדרכה בינלאומית

מגיש:
[ת.ז.]
מוגש ל[שם המרצה]

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1. הדרכה בינלאומית – מטרות ואתגרים 4
2.2. קשיי הסתגלות 5
2.3. הצורך בדפוסי חשיבה גלובאליים 7
2.4. תוכניות הדרכה בין תרבותיות (CCT) 8
2.5. מודלים להדרכה 12
2.6. סיכום 14
3. הדרכות בחברת אריקסון 16
3.1. רקע על חברת אריקסון 16
3.2. תוכניות ההדרכה הבינלאומיות בחברת אריקסון – חקר מקרה 17
3.3. ניתוח תוכנית ההכשרה של חברת אריקסון 19
4. הדרכות בתאגיד קונה (Kone) 21
4.1. רקע על תאגיד קונה 21
4.2. תוכניות ההדרכה הבינלאומיות בחברת אריקסון – חקר מקרה 21
4.3. ניתוח תוכנית ההכשרה של תאגיד קונה 23
5. סיכום והשוואה בין תוכניות ההדרכה 24
6. ביבליוגרפיה 25

1. מבוא

בעשורים האחרונים, חלה עלייה משמעותית במספר החברות הרב-לאומיות ובמידת השפעתן (Shen, 2005). עם צמיחה זו עלתה גם ההתעניינות בניהול משאבי אנוש בינלאומיים (IHRM), וספציפית, בהדרכה בינלאומית – של עובדים, מנהלים וצוותי החברות ברחבי העולם. כאשר העסקים הבינלאומיים של חברה מתפתחים, כאשר החברה מעבירה את הטכנולוגיות שלה למדינות אחרות, וכאשר היא מציבה עובדים במדינות זרות, ההכשרה והניהול כרוכות במורכבות רבה יותר. מכיוון שהון אנושי הוא אחד מהמקורות החשובים ביותר ליתרון תחרותי, הדרכתו היא קריטית להצלחה בשוק העולמי (Briscoe & Schuler, 2004).
בעבודה זו נסקור תחילה מודלים של הדרכה בין-לאומית המופיעים בספרות האקדמית, ולאחר מכן נציג תוכניות הדרכה שיושמו בשני ארגונים בין-לאומיים מוכרים. לבסוף, נבחן את תוכניות ההדרכה הבינלאומיות שיושמו, על רקע המודלים שהוצגו בסקירת הספרות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר כמנבאים מחויבות ארגונית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

המרכז ללימודים אקדמיים | התמחות משאבי אנוש | פרויקט בנושא: | תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?