מאגרי עבודות וסיכומים

הזנחה רגשית של ילדים בישראל

#7263
שם הקובץ:
הזנחה-רגשית-של-ילדים.docx

להורדת הפריט

[מוסד אקדמי]
[פקולטה]
[מסלול]

נושא העבודה:

הזנחה רגשית של ילדים

מגישה:
ת.ז.
תאריך:

תוכן עניינים

מבוא 3
הזנחה רגשית של ילדים – הגדרה 3
הזנחה רגשית של ילדים – הצגת הנושא 4
נושא העבודה והרלוונטיות לעבודתי 4
דיון תיאורטי 5
מודלים תיאורטיים להבנה של הזנחה רגשית של ילדים 5
יחסיות תרבותית 7
השלכות מעשיות 7
אבחון הזנחה רגשית של ילדים 7
השלכות ההזנחה הרגשית על התפתחות הילד 8
תפקידי העו"ס ביחס להזנחה רגשית של ילדים 9
דרכי הטיפול בהזנחה רגשית של ילדים 9
הצעת מדיניות 10
בבליוגרפיה 12

 

מבוא

המצב הטבעי הוא כי הורה דואג לילדו לכל צרכיו הפיסיים והרגשיים. למרבה הצער המצב במציאות איננו תמיד כזה. לבד מהתעללות מסוגים שונים, ישנם מקרים בהם ההורים לא ממלאים את כל הצרכים של ילדיהם, ובכלל זה את צרכיהם הרגשיים באהבה, השתייכות, והפגנת רגשות חיוביים (שמואלי, 2005).

הזנחה רגשית של ילדים – הגדרה
על פי בן-יהודה (2007), הזנחה, באופן כללי, מוגדרת ככישלון לספק את הצרכים החיוניים להישרדותו של קטין באופן העלול לסכן את בטחונו או בריאותו, וזהו בדרך כלל מצב מתמשך. חלק מההגדרות שמות את הדגש על החסך בסיפוק צרכי הילד, בעוד אחרות מתמקדות בכשל ההורי. על פי רוב מוגדרת הזנחת ילדים כחסר טיפולי על ידי ההורים (אחראים, אפוטרופוסים) שתוצאתו היא סיכון לפגיעה בקטין או פגיעה ממשית בו. לפי גישה זו, ההזנחה מתרחשת כאשר אין מענה לצרכיהם הבסיסיים של ילדים, כאשר ההתמקדות היא במצב החסר שבו נמצא הילד, מבלי להפנות אצבע מאשימה כלפי ההורים העשויים להיות בעצמם קורבן לנסיבות חייהם. ההזנחה יכולה להתבטא בהעדר מזון הולם, טיפול ומעקב רפואי, ביגוד, הגנה, השגחה, התייחסות, חינוך, השכלה ודיור נאות.
Hildyard & Wolfe (2002) מפרידים את נושא ההזנחה מנושאי הניצול, ההתעללות והאלימות, אם כי לעתים קרובות בעיות אלה מופיעות ביחד. ההבדל הוא שההזנחה היא מחדל ולא מעשה, ולכן לפעמים קשה יותר לזיהוי ולאבחון. ההזנחה מתחלקת להזנחה פיסית (הכוללת תנאים פיסיים כגון דיור ולבוש, וכן הזנחה רפואית), הזנחה רגשית (העדר יחס חיובי כפי הילד) והזנחה חינוכית (חינוך בלתי מספיק) (Hildyard & Wolfe, 2002). קרני ופרידמן (2007) לעומתם מכלילות את ההזנחה הרגשית בהגדרה של התעללות רגשית: הרס שיטתי של יכולת הילד לפתח מסוגלות רגשית או לפעול כשורה בהקשרים אישיים וחברתיים. הזנחה זו כוללת חסך נפשי.
הזנחה רגשית היא מצב בו הילד לא מקבל חיבה, טיפוח ואהבה מספקים, כאשר הילד אינו חש ביטחון בכך שלהורה יש רגשות חיוביים כלפיו, שלהורה אכפת ממנו ומסוגל להרגיש אכפתיות כלפיו. דוגמאות: תינוק לאם דיכאונית שאינה מספקת את הצורך של הילד בניחומים, פעוט להורים צורכי סמים שכמעט אינו זוכר מהם לתשומת לב חיובית, מתבגרת שאינה זוכה לתמיכה רגשית, לפיקוח ולהדרכה מהוריה (הורוביץ ואח', 2007). מדובר בילדים צעירים אשר חווים מחדל, שלפיו פירושו הוא מניעה של "הזנה רגשית" הנחוצה לבניית הביטחה הראשונית של הילד (לביא-קוצ'יק, 2000).

הזנחה רגשית של ילדים – הצגת הנושא
אנשים רבים, כולל העוסקים בנושאים הקשורים להתפתחות ילדים או לילדים בסיכון, מופתעים לעתים קרובות לגלות שההשלכות של הזנחה רגשית של ילדים חמורות כמו ההשלכות של ניצול פיסי, מיני ושל אלימות בבית. אך המשמעותיות של ההזנחה הרגשית לא אמורה להפתיע, כיוון………….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

תופעת השימוש בקנאביס ודרכי מניעתה

עבודה מסכמת

המכללה האקדמית רמת גן | תואר ראשון בניהול מערכות בריאות | עבודה מסכמת בקורס: | קריאה ביקורתית …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: הקשר בין אובדנות ומיקוד שליטה מנקודת מבט רב תרבותית

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה/חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | הקשר …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?