מאגרי עבודות וסיכומים

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית

#7867
שם הקובץ:
רשלנות-רפואית.docx

להורדת הפריט

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית

סמינר עיוני בקורס:
רפואה ומשפט
מרצה:

הסטודנט:
תאריך הגשה:

 

 

תוכן עניינים

מבוא 3
רשלנות רפואית 4
ניתוח הפסיקה ביחס להתרשלות הרופא 5
אשם תורם 7
המבחנים לחלוקת האשם התורם 8
סיכום 9
ביבליוגרפיה 10
חקיקה 10
פסיקה 10
ספרות משפטית 10

 

מבוא

רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים מבלי לנקוט במידה הזהירה הסבירה המצופה מרופא, או ממוסד רפואי אשר כתוצאה מההליך הרפואי נגרם נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא הרופא המטפל היה נוהג אחרת.
תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. יסודות העילה של רשלנות רפואית מוגדרים בסעיף 35 לפקודת הנזיקין אשר קובע כי עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר היה נוקט הרי זו התרשלות.
דיני הנזיקין, מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. קביעה זו משמעותית בנוגע לתחום הרפואה כיוון שבאופן עקרוני מטרת הרופא היא לסייע ולא להזיק למטופל. עם זאת, אם תימצא רשלנות, יינתן פיצוי גם בהיעדר כוונה לפגוע.
אחת ההגנות העומדות לרשות הרופא המואשם ברשלנות רפואית היא הגנת אשם תורם. הגנת אשם תורם הינה תביעה שכנגד מול תביעה בגין רשלנות רפואית. כאשר מוגש טיעון זה במהלך דיון בבית המשפט, טוען הרופא כי יש בהתנהלותו של החולה מן האשמה ולכן לא מוטלת עליו האחריות באופן מלא או חלקי.
משמעות טענת אשם תורם בתביעות נזיקין הינה שגם התובע עצמו אשם ונושא באחריות לנזק שנגרם לו, מאחר שגם הוא עצמו התנהג באופן רשלני וחסר זהירות אשר תרם לנזק שנגרם לו, ועל כן יש לקחת בחשבון את חלקו באחריות לגרימת הנזק, ולנכות אותו מכלל הפיצויים שייפסקו לו.

מטרתי בעבודה זו היא לבדוק כיצד מוגדרת בפסיקה רשלנות רפואית, מהו אשם תורם ומהם המבחנים לקביעת אשם תורם . אענה על שאלות אלה תוך סקירה של פסקי דין ומאמרים בנושא.
בחרתי בנושא זה כיוון שהוא מאד מעניין אותי, עניין אותי לדעת ולקרוא מהן השקפות עולמם של השופטים ומחברים בנוגע לשאלת רשלנות רפואית ואשם תורם כיצד הם נקבעו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מהי הפרשנות הראויה לחוק נכסי נפקדים לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

עבודה סמינריונית

עבודת סמינריון | הנושא: חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950 | השאלה המשפטית: | כיצד יש לפרש את חוק …

לפרטים נוספים

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה

עבודה מסכמת

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה | תוכן עניינים | מבוא 1 | …

לפרטים נוספים

היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית

עבודה סמינריונית

סמינריון בנושא: | היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית |   |   |   …

לפרטים נוספים

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים

עבודה מסכמת

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה

עבודה סמינריונית

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה | מאת: | ת"ז: | המנחה: …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?