מאגרי עבודות וסיכומים

המסר הפרסומי בפרסום של שירות

#7419
שם הקובץ:
פרסום-שירותים.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה

עבודה פרה-סמינריונית בקורס:
ניהול הפרסום
(ממ"ן 11)

בנושא:

המסר הפרסומי בפרסום של שירות

שם הסטודנט:
ת.ז.
המנחה:

תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. פרסום של שירות 3
3. המסר הפרסומי 4
4. המסר הפרסומי בפרסום של שירות 7
5. סיכום 9
6. בבליוגרפיה 10

1. מבוא

שירותים, לעומת מוצרים פיסיים, הם מוצרים בלתי מוחשיים. תכונה זו, לצד תכונות נוספות המייחדות את השירותים, מאתגרת את המפרסמים ומחייבת אותם למצוא דרכים לייצג ולהמחיש את השירותים בפרסומות. (Hill et al., 2004). אחד מהתחומים המושפעים מכך הוא המסר הפרסומי (Mortimer, 2008).
עבודה זו באה לבדוק כיצד מושפע המסר הפרסומי מסוג המוצר (מוצר פיסי או שירות) תוך התמקדות במסר הפרסומי המאפיין שירותים. שאלת המחקר היא: מה מייחד את המסר הפרסומי בפרסום של שירות?
בשל התכונות ייחודיות של שירותים לעומת מוצרים פיסיים השערתי היא כי קיים קשר בין סוג המוצר לבין המסר הפרסומי, כלומר למסר הפרסומי בפרסום של שירותים ישנם מאפיינים יחודיים הניתנים לזיהוי ולהסבר תיאורטי.
שאלת המחקר תיבדק באמצעות סקירת הספרות הרלוונטית בנושא, תוך השוואה אינטגרטיבית בין ממצאי המחקרים השונים.
בעבודה זו "מוצר" (Product) הינו שם כולל למוצר פיסי (good) ולשירות (service). כאשר יש חשיבות להבחין בין השניים הקפדתי להשתמש במושגים "מוצר פיסי" ו"שירות".

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?