מאגרי עבודות וסיכומים

המעמד המשפטי המצוי והרצוי של הסכמת קטין לקבלת טיפול רפואי

#7368
שם הקובץ:
הסכמת-קטין-לטיפול-רפואי.docx

[שם המוסד האקדמי]

[שם המסלול / פקולטה]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

הסכמת קטין לטיפול רפואי

מגישה:
ת.ז. [מס ת.ז.]
המרצה: [שם המרצה]

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. המצב המשפטי המצוי 4
2.1. המצב המשפטי בישראל – חקיקה ופסיקה 4
2.2. המשפט המשווה 12
2.3. הדין המצוי בישראל – דיון 18
3. המצב המשפטי הרצוי 22
4. סיכום 25
5. רשימת מקורות 27

 

1. מבוא

בדין הישראלי הקטין כפוף לרצון הוריו, אך במקרים מסויימים מצב זה מתנגש עם זכות הקטין לאוטונומיה על גופו, כפי שקורה כאשר מתגלעים חילוקי דיעות בין ההורים לבין הקטין בנוגע לקבלת טיפול רפואי. ישנן שתי אפשרויות למקרים מסוג זה: כאשר הקטין מעוניין בטיפול רפואי שההורים מסרבים לו, או כאשר הקטין מסרב לטיפול רפואי שההורים ומערכת הבריאות מציעים לו. מתוך שני נושאים אלה עבודה זו תתמקד באפשרות הראשונה. שאלת המחקר, אם כן, היא מה הוא הדין המצוי והרצוי במצב בו ההורים אינם מסכימים לטיפול רפואי שהקטין מעוניין בו?
לצורך מענה על שאלה זו יסקר תחילה הדין המצוי בארץ תוך השוואה למצב בארה"ב ובאנגליה, ועל סמך הביקורת על המצב הרצוי יינתן מתווה למצב הדין הרצוי בארץ.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית

עבודה סמינריונית

סמינריון בנושא: | היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית |   |   |   …

לפרטים נוספים

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים

עבודה מסכמת

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה

עבודה סמינריונית

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה | מאת: | ת"ז: | המנחה: …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

הדין המצוי והרצוי בסוגיית ההזנה בכפייה של אסירים ביטחוניים שובתי רעב

עבודה מסכמת

הדין המצוי והרצוי בסוגיית ההזנה בכפייה של אסירים ביטחוניים שובתי רעב |   | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?