מאגרי עבודות וסיכומים

המפלגה הנאצית בראשית דרכה: ניתוח השימוש של המפלגה הנאצית בדרכים חוקיות לצורך עלייתה לשלטון

#7140
שם הקובץ:
המפלגה-הנאצית-בראשית-דרכה.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה / מסלול]

עבודה סמינריונית בקורס:
שם הקורס

בנושא:

השימוש של המפלגה הנאצית בדרכים חוקיות לצורך עלייתה לשלטון

מגישה:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
המהלכים שקדמו לעליית הנאצים לשלטון והשינוי בתפיסה לאחר מאסרו של היטלר 5
כיבוש השלטון תוך רתימת המערכת החוקית 9
היתרונות והחסרונות של הבחירה בדרך "המהפכה החוקית" מנקודת המבט של המפלגה הנאצית 16
החסרונות של המהפכה החוקית עבור היטלר והמפלגה הנאצית 16
היתרונות של המהפכה החוקית עבור היטלר והמפלגה הנאצית 18
דיון וסיכום 20
מקורות 22

 

מבוא

עבודה זו עוסקת בשימוש שעשתה המפלגה הנאצית באמצעים חוקיים ולגיטימיים במהלך עלייתה לשלטון ולצורך ביסוס שלטונה. סקאך מכיר בכך שהקמתה של התנועה הנאצית ועלייתה לשלטון נטועות בתנאים שייצרה מלחמת העולם הראשונה, שהייתה למעשה טראומה משמעותית עבור המדינה הגרמנית . תבוסתה של גרמניה במלחמה היא שיצרה את התנאים לזניחת המונרכיה הגרמנית והובילה ליצירת רפובליקת ווימאר (Weimar Republic), אשר סבלה מחוסר יציבות שלטונית , אך מעבר לכך היא גם תרמה לביסוס הדעות הלאומניות, מתוכן צמחה התנועה הנאצית .
למרות שקיימת הסכמה על כך שמלחמת העולם הראשונה הייתה גורם משמעותי אשר הוביל לעליית השלטון הנאצי, יש המזהים את המשבר הכלכלי שפקד את ארה"ב כאחד מהגורמים המשמעותיים שהובילו לעליית המפלגה הנאצית לשלטון. למשל, פולברוק טוען כי משבר זה אפשר למפלגה הנאצית להפוך למפלגה הגדולה ביותר בגרמניה, בבחירות של 1932 .
גורם משמעותי נוסף לעליית המפלגה הנאצית לשלטון, היה השימוש שעשתה המפלגה בטקטיקה חוקית . טקטיקה זו אומצה לראשונה על ידי היטלר במהלך שהותו במאסר בשנת 1923. כך, בעודה שומרת על מראית עין של מפלגה חוקית, הובילה המפלגה הנאצית שורה של צעדים אשר אפשרו לה לצבור בהדרגה כוח שלטוני ולהגיע לשלטון. בעזרתן של מניפולציות פוליטיות חוקיות, ובעזרת שורה של חוקי חירום, פוזר הרייכסטאג של גרמניה, והיטלר הפך לקנצלר בעל סמכויות רחבות . משלב זה והלאה, בעזרת סמכותו כקנצלר גרמניה, החל היטלר לכרסם בשיטתיות בשיטה הדמוקרטית הגרמנית, עד שבמהלך 1933 הפכה גרמניה למדינה חד-מפלגתית נטולת יריבים פוליטיים . כך למעשה בעודה שומרת על מראית עין חוקית ערכה המפלגה הנאצית "מהפכה" חוקית בגרמניה אשר הובילה למיטוט המשטר הרפובליקני הקיים והחליפה אותו במשטר דיקטטורי חד-מפלגתי אשר ביטל את האפשרות להתנגדות פוליטית פנימית להיטלר.
מהלך ההפיכה החוקית אותה הובילה המפלגה הנאצית הוא זה שמוביל לשאלת המחקר המנחה את עבודה זו: מה הם הכלים שבעזרתם יצרה המפלגה הנאצית את דרכה לשלטון בדרכי אלימות חוקית, וכיצד השימוש בכלים אלו עיצב את עליית המפלגה הנאצית לשלטון?
לשם בחינת שאלת המחקר, העבודה מתבססת בעיקר על מקורות אקדמאיים שבוחנים את עליית המפלגה הנאצית לשלטון, בתוספת של מספר מסמכי מקור הרלוונטיים לשאלת המחקר.
כדי לאפשר לקורא להבין בצורה מלאה את התהליכים שהובילו לעליית השלטון הנאצי בגרמניה, הפרק הראשון של העבודה יתמקד בבחינת המהלכים שהובילו להקמה של המפלגה הנאצית ולצבירת הכוח שלה עד למאסרו של היטלר. הפרק השני של העבודה יתמקד באופן בו רתם היטלר את המערכת החוקית לצרכיו, כדי להוביל מהפכה חוקית ולפרק בפועל את רפובליקת ווימאר. הפרק השלישי של העבודה יעסוק באופנים בהם הבחירה במסלול של הפיכה חוקית כיוונה והגבילה את צעדיו של היטלר. לבסוף, העבודה תחתם בפרק סיכום, שיערוך אינטגרציה בין הפרקים הקודמים במטרה לתת מענה לשאלת המחקר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס עולם במלחמה

סיכום קורס

עולם במלחמה – 1900-1945 (10482) | תוכן עניינים | רקע היסטורי: מאפייני הפוליטיקה הבין לאומית במפנה המאה …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הדומה והשונה בפולמוס ההשכלה נגד החסידות ופולמוס ההשכלה נגד הכנסיה על פי השוואה בין כתביו ופועלו של יוסף פרל וכתביו ופועלו של וולטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | הפקולטה ללימודי התרבות העברית | בין רציונליזם למיסטיקה – המערכה בין המשכילים לחסידים | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?