מאגרי עבודות וסיכומים

הנחיות לכתיבת עבודה בקורס ניהול משא ומתן

#3487
שם הקובץ:
ניהול-משא-ומתן-ההנחיות.pdf

להורדת הפריט

ניהול מו"מ
מטרת העבודה
לתרגל הלכה למעשה תיאוריות ומודלים הכרוכים בניהול ובניהול משא ומתן ולהתעמק
במופעיהם השונים במציאות היומיומית.
הנחיות לכתיבת העבודה
קבוצות ההגשה: העבודה תבוצע בקבוצות של 2 סטודנטים (לא יינתן אישור לקבוצות בגודל אחר ואין כל טעם לפנות בנדון).
כל חבר צוות יהיה אחראי לאחד מנושאי האבחון ושמו יצוין בראש הפרק.
,David : היקף העבודה: עד 10 עמודים, גופן . גודל: 12 , רווח : 1.5
(לא כולל עמוד שער, תוכן עניינים, רשימה ביבליוגרפית ונספחים, הרפלקציה האישית תחשב כעמוד). עבודה שתחרוג מההיקף לא תיבדק!!!
PDF (ולא קובץ Word)
אופן ההגשה: באתר הקורס.
מועד ההגשה: באמצעות אתר הקורס עד שבועיים….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שאלון שביעות רצון בעבודה (Brayfield & Rothe, 1951)

שאלון

שאלון שביעות רצון בעבודה Job Satisfaction Scale | (Brayfield & Rothe, 1951) |   | הקובץ כולל: …

לפרטים נוספים

שאלון זהות המשימה (Morgeson & Humphrey, 2006)

שאלון

שאלון זהות המשימה מתוך Work Design Questionnaire – WDQ | (Morgeson & Humphrey, 2006) |   | …

לפרטים נוספים

שאלון מגוון מיומנויות (Morgeson & Humphrey, 2006)

שאלון

שאלון מגוון מיומנויות מתוך Work Design Questionnaire - WDQ | (Morgeson & Humphrey, 2006) |   | …

לפרטים נוספים

שאלון משמעות המשימה (Morgeson & Humphrey, 2006)

שאלון

שאלון משמעות המשימה מתוך Work Design Questionnaire - WDQ | (Morgeson & Humphrey, 2006) |   | …

לפרטים נוספים

שאלון אוטונומיה בעבודה (Iverson, Olekalns & Erwin, 1998)

שאלון

שאלון אוטונומיה בעבודה Autonomy over Work Scale |   | הקובץ כולל: | תיאור הכלי לפרק …

לפרטים נוספים

שאלון קבלת משוב (Zhou, 2003)

שאלון

שאלון קבלת משוב Developmental Feedback Scale | הקובץ כולל: | תיאור הכלי לפרק שיטת מחקר | …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן