מאגרי עבודות וסיכומים

הסיכום המאוחד של מערכות בקרה והערכה בארגון

#3551

הסיכום המושלם של מערכות בקרה והערכה בארגון
נושאים
מערכות בקרה – שיעור 1 3
משתנים מבניים בבקרה – קיימים שלושה 3
כיווני פעולה בבקרה 4
עיתוי הבקרה 5
מערכות בקרה – שיעור 2 5
יעדי הבקרה 5
מעגל הבקרה 6
מערכות בקרה – שיעור 3 8
מדד פריון כולל 8
מאפייני תקנים 9
אפקטיביות, יעילות ונצילות 9
בנצ'מרקינג 10
שבעת שלבי הבנצ'מרקינג 10
סיבות אפשריות לכישלון בנצ'מרקינג- 11
בנצ'מרקינג יכול להביא 4 סוגים של שינוי – 11
מערכות בקרה – שיעור 4 11
תפקידי המנהל 11
סוגי קשיים בקבלת החלטות 11
תהליך שיטתי לקבלת החלטות 12
מאפייני החלטות 13
שיטות החלטה 13
מערכות בקרה – שיעור 5 14
בקרה על קבלת החלטות 14
צרכים לביצוע בקרה על החלטת החלטותיי 14
2 דברים חשובים בקבלת החלטות 14
מקבלי החלטות בארגון 14
הקשר בין המחליט ובין מהות ההחלטה 15
נקודות קריטיות בבקרת תהליך קבלת החלטות 16
מערכות בקרה – שיעור 6 16
בקרת תפעול 16
מדדים אופייניים לתפעול 17
מה הבקרה בודקת בתהליך ההמרה? 18
החלטות של המערכת הלוגיסטית 19
רכש: שלבי עבודת הרכש ( נושא תפעולי בארגון) 19
מערכות בקרה – שיעור 7 20
בקרת פרויקטים 20
ניהול סיכונים 22
מערכות בקרה – שיעור 8 23
בקרה חשבונאית פיננסית 23
הפעולות וההשלכות על הבקרה 24
מערכות בקרה – שיעור 9 25
בקרת השיווק במכירות 25
גישות לבקרת השיווק 25
נקודות לבקרה בתהליך השיווקי 26
מערכות בקרה – שיעור 10 28
מיסוד הבקרה 28
1. תחומים של מיסוד הבקרה 28
2. תהליך הבקרה 29
3. הגורמים המשפיעים על מיסוד הבקרה 30
4. הגורמים השותפים 30
מערכות בקרה – שיעור 11 31
בקרת מערכת המידע 31
מודלים במערכות מידע 33
אבטחת מידע 34
מערכות בקרה – שיעור 12 35
בקרת משאבי אנוש 35
מקומו של ניהול משאבי אנוש בארגון 35
חלוקת הבקרה של משאבי אנוש לפי זמן 36
בקרה תוך כדי העסקה 36
בקרה בתום ההעסקה 37
בטיחות וגהות 37
שביעות רצון העובדים 37
נציגות העובדים 37

מערכות בקרה – שיעור 1
מהי בקרה?
בקרה הינה תהליך מתמשך שנועד למדוד ולהעריך את ההישגיות של הארגון בהתאם לתקנים שהציב לעצמו. על מנת לאתר סטיות וחריגות מן התקן ומרמות הביצוע שהוגדרו כמשביעות רצון, בזמן אמת תוך כדי התרחשות ולא רק בדיעבד, נערכת השוואה מתמדת בין המתרחש בארגון לבין התקנים והציפיות.

להמחשת העניין נביט במדינת ישראל, בה קיימות שלוש רשויות: הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, והרשות השופטת. אולם בהיבט של בקרה קיימת גם הרשות המבקרת.

רשות מבקרת יכולה להתגלם בשתי דרכים:
רשות מבקרת פנים ארגונית – משמשת לניהול, מספקת מידע שמסייע לניהול תקין.
רשות מבקרת חוץ ארגונית – משמשת את הציבור ואת בעלי המניות על מנת לוודא שההנהלה אינה מנצלת לרעה כספים ומשאבים.

תכנון >> ביצוע >> בקרה

בקרה
בקרה מתבצעת באופן מתמיד במקביל לכל ההתרחשויות. המשוב מן המתרחש בשטח הכרחי להתנהלותה. זוהי למעשה פעולה תכנונית, שמטרתה שיפור של התחום המבוקר.

ביקורת
ביקורת הנה תקופתית, והיא מעין סיכום שמטרתו להסביר – אילו ליקויים יש בארגון וממה הם נובעים, האם יש שיפור בתוצאות בין תקופות ביקורת, וכדומה. הביקורת לא מציעה שיפור אלא משקפת את המצב ומסבירה אותו ואת השלכותיו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

ניתוח שיווקי של שירותים: הכניסה של אל על לשוק ה-LOW COST

עבודה מסכמת

ניתוח שיווקי של שירותים: הכניסה של אל על לשוק ה-LOW COST |   | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

השלכות, יתרונות וחסרונות של הגלובליזציה

עבודה מסכמת

גלובליזציה | תוכן העניינים | הגדרת המושג 1 | מאפייני הגלובליזציה 2 | השלכות, יתרונות וחסרונות 3 …

לפרטים נוספים

נתונים עבור שאלון עומס יתר בעבודה

קובץ נתונים

נתונים עבור שאלון עומס יתר בעבודה. | הקובץ כולל נתונים מ-32 אחיות, + גיל + …

לפרטים נוספים

שאלון עומס יתר בעבודה – Role Overload Scale

שאלון

שאלון עומס בעבודה של Beehr et al., 1976 | הקובץ כולל: | תיאור הכלי לצורך פרק …

לפרטים נוספים

שאלון שחיקה בעבודה MBI-GS (Maslach et al., 1986)

שאלון

שאלון שחיקה בעבודה MBI-GS של (Maslach et al., 1986) | הקובץ כולל | תיאור הכלי לצורך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?