מאגרי עבודות וסיכומים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

#7439
שם הקובץ:
מרקסיזם-וקפיטליזם-בדימוי-של-צה-גווארה.docx

להורדת הפריט

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

תוכן העניינים

מבוא 2
צ'ה גווארה כאישיות וכסמל 3
ניתוח הדימוי של צ'ה גווארה 5
סיכום ומסקנות 9
רשימת מקורות 10

מבוא

הדימוי מפורסם של צ'ה גווארה (ראה עמ' 4) זה מזמן התנתק מגווארה האיש, ובעודו נתפס כמסמל סוציאליזם, הוא משרת את הקפיטליזם, למשל למכירה של פוסטרים וחולצות. סתירה זו וסתירות נוספות שמתקיימות בדימוי המפורסם של צ'ה גווארה הן הזדמנות טובה לבחון את הויכוח שבין וולטר בנימין לבין מרטין היידגר בנוגע לדימוי ולמקור.
בעבודה הנוכחית בכוונתי לנתח את הויכוח שבין וולטר בנימין לבין מרטין היידגר בנוגע לדימוי ולמקור, תוך ניתוח הדימוי המפורסם של צ'ה גווארה, על המשמעויות הפוליטיות שלו בהקשר לויכוח זה. שאלת המחקר היא: במה תורמים המאמרים "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני" ו"על מקורו של מעשה אמנות" להבנת האספקטים הפוליטיים הסותרים הגלומים בדימוי המפורסם של צ'ה גווארה?
לשם בדיקת שאלה זו אפתח בתיאור קצר של גווארה כאישיות וכסמל. לאחר מכן, אנתח את הדימוי המפורסם של צ'ה גווארה על רקע הגישות השונות של וולטר בנימין ושל מרטין היידגר. לבסוף אסכם את הניתוח כדי לענות על השאלה: במה תורמים המאמרים "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני" ו"על מקורו של מעשה אמנות" להבנת האספקטים הפוליטיים הסותרים הגלומים בדימוי המפורסם של צ'ה גווארה?

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

נשים יהודיות בחזית המאבק הפמיניסטי

עבודה מסכמת

נשים יהודיות בחזית המאבק הפמיניסטי | עבודה מסכמת בקורס: | היהודים והדמוקרטיה הפלורליסטית | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?