מאגרי עבודות וסיכומים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

#7449
שם הקובץ:
הפרעות-חרדה-בקרב-ילדים.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה / חוג]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

מגיש: [שם הסטודנט]
ת.ז.
המרצה: [שם המרצה]

[תאריך]

 

תוכן העניינים

הקדמה 3
הפרעות חרדה בקרב ילדים 4
חרדה אצל ילדים: נורמטיבי מול פתולוגי 4
אבחון של חרדה בילדים 5
טיפול בחרדה אצל ילדים 7
גורמי סיכון 9
גורמים ביולוגים וגנטיים 9
גורמי סיכון סביבתיים 9
השפעות הוריות 9
סגנונות הורות 10
חוויות שליליות בתקופת הילדות 13
השפעות תרבותיות 14
סביבת גידול 14
גורמי הגנה 17
מנגנון הגנה: שליטה עצמית 17
מנגנון הגנה: הערכה עצמית 18
מנגנון הגנה: התמודדות 18
דיון 20
ביבליוגרפיה 22

הקדמה

בשנים האחרונות התחדש השיח לגבי השאלה האם העבודה הסוציאלית צריכה ללכת בעקבות המגמה שחלה בעשורים האחרונים בתחומים טיפוליים רבים, ולהתמקד בטיפול במקום במניעה, או לשמור על ייחודה כתחום המתמקד במניעה.
הגישה המניעתית, המתמקדת בגורמי הסיכון, נמצאת בבסיסה של העבודה הסוציאלית, אך רק בשנים האחרונות, כאמור, השיח חוזר לשאלות הללו. מטרת עבודה זו, היא לסקור את גורמי הסיכון ואת גורמי ההגנה הקשורים בהפרעות חרדה בקרב ילדים, על מנת לבחון באמצעותם את הגישה הטיפולית מול הגישה המניעתית בעבודה סוציאלית.
לכן, העבודה תפתח בתיאור כללי של הפרעות חרדה בקרב ילדים, ולאחר מכן תתאר בפירוט את גורמי הסיכון ואת גורמי ההגנה הקשורים להפרעות אלה. גורמי הסיכון שיתוארו הם גורמים ביולוגיים וגנטיים, השפעות הוריות, סגנונות הורות, חוויות שליליות בתקופת הילדות, השפעות תרבותיות וסביבת גידול. מיפוי גורמי הסיכון מבוסס על המאמר של שדה וקושניר (2008). גורמי ההגנה שייסקרו הם שליטה עצמית, הערכה עצמית, והתמודדות. מיפוי גורמי ההגנה מבוסס על המאמר של Muris & Rachman (2007).
לאחר הצגת גורמי הסיכון וגורמי ההגנה, אוכל לדון בהשלכות הגורמים הללו על גישות ההתערבות בכלל, ועל גישות ההתערבות הרצויות של העבודה הסוציאלית בפרט.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מוח וקוגניציה

סיכום קורס

סיכום הקורס מוח וקוגניציה | תוכן עניינים | סקירה היסטורית של התפתחות תחום מדעי העצב הקוגניטיביים 2 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10106תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6,7 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה – 10106 2022ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10106 | תכנון לימודים- הוראה והערכה | חוברת הקורס – אביב ב2022 | תוכן …

לפרטים נוספים

תופעת השימוש בקנאביס ודרכי מניעתה

עבודה מסכמת

המכללה האקדמית רמת גן | תואר ראשון בניהול מערכות בריאות | עבודה מסכמת בקורס: | קריאה ביקורתית …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?