מאגרי עבודות וסיכומים

הצגת הפילוסופיה של עמנואל לוינס דרך ניתוח פסקה מתוך "קריאות תלמודיות חדשות"

#7305
שם הקובץ:
לוינס.docx

להורדת הפריט

אוניברסיטת תל-אביב
החוג לפילוסופיה

עבודה מסכמת בקורס:
עמנואל לוינס

בנושא:

הצגת הפילוסופיה של עמנואל לוינס דרך ניתוח פסקה מתוך "קריאות תלמודיות חדשות"

מרצה:
מגיש:
ת.ז:

תוכן עניינים

מבוא 3
קריאה צמודה 4
סיכום 9
מקורות 10

 

מבוא

עמנואל לוינס, ידוע בעיקר כפילוסוף של ה"אחר" או "האחרות" והיה הראשון להעניק בכורה לשאלת הזולת בפילוסופיה. רעיון זה מגולם בטענתו הרדיקלית לפיה הפילוסופיה הראשונית היא האתיקה. לפי לוינס, הפילוסופיה והמדעים הנגזרים ממנה, מנסים לנטרל את האחרות. תהליך זה, של הפיכת המוזר למוכר והשונה לזהה, נתפס בעיני לוינס כתהליך אלים. את הפילוסופיה הפועלת תחת הפרדיגמה הזו, כלומר את המסורת הפילוסופית המערבית כולה, הוא מכנה בביקורתיות "אוטונומית", משום שהיא פועלת בחירות בתוך גבולות האני, ואת החלופה שהוא מציע הוא מכנה "הטרונומיה".
משמעות ההטרונומיה היא קבלת האחרות כאחרת, מבלי לנסות ללכוד אותה ברשת המושגים של העצמי. לוינס מדגיש את ההבחנה בין ה"אחרות" לבין ה-"אחרות המוחלטת", שהיא מושאה של התשוקה המטאפיזית. האחר מופיע בתודעה כמשהו שאינו מוכר, ואילו האחר-המוחלט מופיע כדבר שמטבעו אינו יכול להפוך למוכר, ולוינס מכנהו "אידיאת האינסוף". לפיו, ראשוניותה של האתיקה בפילוסופיה נובעת מזיהויו של האחר-המוחלט עם הזולת. הפילוסופיה מטבעה מנסה להעלים את האחרות. אולם, טוען לוינס, קיומו של האחר שאינו ניתן להעלמה, האחר-המוחלט שהוא הזולת, מעלה את שאלת ההתמודדות איתו ומרוממת אותה לדרגת השאלה הראשונה שעל הפילוסוף לשאול את עצמו.
בכותרת של ספרו "הפילוסופיה ואידאת האינסוף" , מביא לוינס את הביקורת שלו על הפילוסופיה המסורתית ומציע פילוסופיה אחרת. לוינס מתייחס למושג 'אידאת האינסוף' של דקארט, המתייחס לשאלה כיצד מושג האינסוף האלוהי יכול להתקיים בנו, בני האדם, אשר אנו יצורים סופיים. דקארט טוען שאידאת האל האינסופי קיימת בתודעה שלנו ועל כן יש לנו את הפתיחות לרעיון האינסופי מתוך עצמו. זאת משום שהאינסופי האלוהי נטע בנו את האידאה שלו. בהקשר זה, ניתן להבין בכותרתו של לוינס 'הפילוסופיה ואידאת האינסוף' את היחס שמביא לוינס בין הפילוסופיה המסורתית שלא יודעת לתת מקום לאינסוף, לבין טענת לוינס שהפילוסופיה צריכה לתת מקום לאינסופיות. האינסופיות של לוינס גלומה במושג האחרות, כאשר הוא מעלה את השאלה כיצד התודעה יכולה להיות פתוחה למשהו שהיא לא יכולה להכיל, בלי היכולת להכיל את עצם מחשבה זו.
בעבודה זו, אציג את הפילוסופיה של לוינס, באמצעות קריאה צמודה של הטקסט המופיע בחיבור "הפילוסופיה ואידאת האינסוף" בעמ' 84, תוך מתן דגש למהלך הפילוסופי שהוא מבצע בפסקה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | אנתרופולוגיה פילוסופית | בנושא: | כתב כאמצעי …

לפרטים נוספים

פרדוקס העורבים השחורים: פרדוקס האישוש על פי J. L. Mackie

עבודה מסכמת

[תאריך] | [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | [שם הקורס] | פרדוקס האישוש על פי J. …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?