מאגרי עבודות וסיכומים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

#7632
שם הקובץ:
הצעת-מחקר.docx

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית

 

שם המגיש:……………………………..
ת.ז…………………………………………

 

תוכן עניינים

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית 1
נושא 2
מבוא 2
היבטים תיאורטיים 2
סקירת ספרות רלוונטית 2
שאלת המחקר 3
הצגת השערות המחקר 3
היבטים אמפיריים 3
בחירת המדגם 3
מתודולוגיה (שיטת מחקר) 3
התוצאות משוערות 3
רשימת פרקים בעבודה 3
ביבליוגרפיה ראשונית 4

נושא

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

מבוא

בכתבה שפורסמה לאחרונה בדה-מרקר, חשפה איזסקו (2012) את המצב בארץ, בו משרד רו"ח אחד שולט על ביקורת הדוחות של רוב הבנקים הגדולים. מדובר על מצב קיצוני במיוחד של ריכוזיות בענף הביקורת החשבונאית. על פי האמור בכתבה, מצב זה בעייתי כיוון שבשל הריכוזיות, בין הבנקים לבין הרו"ח המבקר עשויים להיווצר יחסים קרובים מדי, שעלולים לפגוע באיכות הביקורת.
מטרת עבודה זו היא לבחון על רקע זה את הריכוזיות בתחום הביקורת על הדוחות הכספיים של החברות הפיננסיות הגדולות בישראל בחמש השנים האחרונות, בכדי לבדוק האם קיימת סכנה לפגיעה באיכות הביקורת.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בנושא: | ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?