מאגרי עבודות וסיכומים

הקמת ארכיון דיגיטלי: תכנון ויישום

#2997
שם הקובץ:
ארכיון-דיגיטלי.docx

להורדת הפריט

הקמת ארכיון דיגיטלי: תכנון ויישום

תוכן עניינים
מבוא 1
תיאור הארגון 1
ניתוח עבודת הידע בארגון 3
הגדרת הפרויקט לביצוע בארגון 3
סקירת ספרות 4
התאמת היישום הנבחר לארגון 6
הליך התכנון והיישום של הפרויקט 6
סיכום ומסקנות 7
רפלקציה אישית 7
רשימת מקורות 7
נספחים 9
מבנה הארכיון 9
סקריפט להורדת תמונות מעמוד הפייסבוק 9
סקריפט להוספת כותרות לתיוגים לתמונות 12

 

מבוא
העבודה הנוכחית מתארת פרוייקט של תכנון ויישום של הקמת ארכיון דיגיטלי. הארכיון הדיגיטלי תוכנן בהתאם לצרכים של הארגון – מכון פישר למחקר אסטרטגי – ויושם בארגון. העבודה מתארת גם את תהליך התכנון של הארכיון הדיגיטלי וגם את יישום הפרויקט. לכן, העבודה נפתחת בתיאור הארגון – חשוב להבין את הארגון, את צרכיו ואת הצרכים של קהלי היעד על מנת לתכנן את הארכיון הדיגיטלי. בהמשך נערך ניתוח של עבודת הידע בארגון כפי שהיא נעשתה לפני הפרוייקט. על מנת לבסס את התכנון על מחקר אקדמי, נערכה סקירת ספרות בנושא שימור דיגיטלי. על סמך סקירת הספרות ניתן להתאים את היישום הנבחר לארגון. לאחר סיום שלב התכנון, העבודה מפרטת על שלב היישום, כולל מסקנות לגבי היישום ורפלקציה אישית.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

דילוג לתוכן