מאגרי עבודות וסיכומים

הקשר בין אבטלה לבין המדיניות הכלכלית של הממשלה

#7381
שם הקובץ:
סמינריון.docx

להורדת הפריט

אוניברסיטת חיפה
הפקולטה למדעי החברה
החוג לכלכלה

סמינריון בנושא:

הקשר בין אבטלה לבין המדיניות הכלכלית של הממשלה

מגישים:

תוכן עניינים

1. מבוא 2
2. סקירת ספרות 3
2.1 שכר המינימום 3
2.2 תוצר לאומי גולמי 4
2.3 חסכון פרטי 4
2.4 מספר מועסקים במגזר הציבורי 5
2.5 ממוצע דמי האבטלה כאחוז מהשכר הממוצע במשק 5
2.6 האבטלה בארץ 5
2.7 השערות המחקר 7
3. שיטת המחקר 8
3.1 הגדרת המשתנים 8
3.2 איסוף הנתונים 9
3.3 עיבוד הנתונים 9
4. ממצאים 21
4.1 סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 21
4.2 בדיקת השערות 23
5. דיון 25
6. ביבליוגרפיה 27

 

1. מבוא

רמת האבטלה בישראל התאפיינה בשנים האחרונות בתנודתיות רבה, עליות מתונות לצד משברים, ירידות תלולות לצד יציבות.
האבטלה שנקשרת באופן טבעי לפן החברתי במדינה מצאה את עצמה במרכז הבמה הפוליטית, המדינית והכלכלית במדינה. פוליטיקאים זקפו לעצמם הצלחות על ידי הורדת רמת האבטלה, בנו מצע פוליטי שהתבסס על מתן תוצאות בתחום זה וחיפשו דרכים שונות בכדי להגיע להישגים בתחום.
דילמה שעמדה תמיד בפני הממשלה הייתה מצד אחד לדאוג לשכר ראוי למובטלים ומצד שני להימנע ממצב שבו עובדים המשתכרים משכר מינימום יעדיפו להשתכר מדמי אבטלה, דבר שעלול לגרור הוצאות רבות מקופת המדינה. ככלל, עמדו בפני המדינה דילמות שונות לגבי סבסוד גיוס עובדים לתעסוקה, מיסוי שכר, מיסוי דמי אבטלה וקביעת שכר מינימום שכן כל צעד עלול להשפיע על שיעור האבטלה. ניתן לקבוע כיצד ישפיעו הצעדים הללו על שיעור האבטלה בעזרת כיול המודל כך שיתאים לנתוני המשק הישראלי.
במחקרנו החלטנו לבדוק מספר גורמים המשפיעים על רמת האבטלה בארץ ולבחון כיצד צעדים שונים של הממשלה במהלך השנים 1980-2004 השפיעו על התוצר הסופי של רמת האבטלה במדינה, האם קיים קשר ישיר או עקיף בין כל גורם וגורם לרמת האבטלה והאם ניתן להגיע למסקנות חד משמעיות לגבי הגורמים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?