מאגרי עבודות וסיכומים

הקשר בין אחריות חברתית לשווי השוק – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

#6997
שם הקובץ:
הקשר-בין-אחריות-חברתית-לשווי-השוק.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס/סמינר]

בנושא:

הקשר בין אחריות חברתית לשווי השוק – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

שם המגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

 

תוכן העניינים

א. היבטים תיאורטיים 3
1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 3
3. שאלת המחקר והשערות המחקר 9
ב. היבטים אמפיריים 10
1. המדגם 10
2. אופרציונליזציה 10
3. שיטת עיבוד הנתונים 11
4. תוצאות 11
5. דיון ומסקנות 16
ג. רשימת מקורות 18
ד. נספחים 21

 

א. היבטים תיאורטיים

1. מבוא
באופן מסורתי, מטרת הפירמה הינה להשיא את עושר הבעלים (Stockhammer, 2006). אולם לאחרונה, עולות יותר ויותר ביקורות לגבי תפיסה זו (Benson & Davidson, 2010), ומציעות כי מטרת החברה העסקית היא לדאוג גם לאינטרסים של קבוצות בעלי עניין נוספות, כגון לקוחות, עובדים, ספקים, נושים, והחברה בכללה (Petersen et al., 2009). ספציפית, יותר ויותר מחקרים מציעים כי הכללת אחריות חברתית במסגרת המטרות של הפירמה חשובה ובאה לידי ביטוי בשיפור בשווי השוק של החברה (למשל: Lee & Heo, 2009; Jo & Harjoto, 2011).
מטרת עבודה זו היא לבדוק לאילו אספקטים של אחריות חברתית חברות ישראליות רואות את עצמן כמחויבות, והאם מחויבות זו תורמת לשווי השוק שלהן. שאלת המחקר: האם מעורבות באחריות חברתית תורמת לשווי הפירמה?
לשאלה זו חשיבות רבה כיוון שהיא תסייע להבין האם הקשר בין האחריות החברתית לבין שווי השוק של החברה, שנמצא במדינות אחרות (Shen & Chang, 2008), מתקיים גם בישראל. כך יעזור המחקר להבין האם גם בישראל האחריות החברתית משתלמת מבחינה כלכלית. כמו כן, המחקר יסייע לבחון אילו מבין האספקטים של האחריות החברתית (אתיקה בפרסום, סביבת עבודה, מעורבות בקהילה, ואיכות הסביבה) משפיעים ביותר על שווי השוק.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

סיכומי שיעור מלאים בקורס: ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות

סיכום קורס

ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות | תוכן עניינים | הרצאה 1 8 | דו"ח המבקרים (700ISA ) …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?