מאגרי עבודות וסיכומים

הקשר בין חרדה חברתית לוויסות רגשי בקרב בוגרים עם וללא ADHD ולקויות למידה

#2981

המכללה האקדמית תל חי
החוג לחינוך
סמינריון
התבוננות רב מערכתית בלקויות למידה

הקשר בין חרדה חברתית לוויסות רגשי בקרב בוגרים עם וללא ADHD ולקויות למידה

 

 

 

מגישות:

 

תוכן עניינים

1. תקציר 3
2. מבוא 4
3. סקירת ספרות 5
3.1. חרדה חברתית (social anxiety) 5
3.1.1. הגדרה לחרדה כללית (General anxiety) 5
3.1.2. סוגים של חרדות לפי ה-DSM 6
3.2. ויסות רגשי-כעס (Emotional-anger regulation) 9
3.2.1. הגדרת ויסות רגשי 9
3.2.2. התפתחות ויסות רגשי 9
3.2.3. הגדרת כעס 10
3.2.4. גורמים המשפיעים על ויסות רגשי- כעס 10
3.3. לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז (Learning Disabilities and ADHD) 11
3.3.1. הגדרת לקויות למידה (Learning Disabilities) 11
3.3.2. סוגי לקויות למידה על פי ה-DSM 13
3.3.3. שכיחות לקויות למידה באוכלוסייה 14
3.3.4. הגדרת הפרעת קשב וריכוז (ADHD) 14
3.3.5. התפתחות הפרעת קשב וריכוז 16
3.3.6. שכיחות הפרעת קשב וריכוז 17
3.3.7. מאפיינים שונים בקרב לקויי למידה והפרעת קשב וריכוז 17
3.4. הקשר בין המשתנים 20
3.4.1. הקשר בין ויסות רגשי/עצמי ללקויות למידה והפרעת קשב וריכוז 20
3.4.2. הקשר בין חרדה חברתית ללקויות למידה והפרעת קשב וריכוז 21
3.4.3. הקשר בין ויסות רגשי-כעס לחרדה 21
4. המחקר הנוכחי 22
5. מתודולוגיה 23
5.1. אוכלוסיית המחקר 23
5.2. כלי המחקר 24
5.3. הליך המחקר 25
5.4. אתיקה 25
6. תוצאות 26
7. דיון ומסקנות 28
8. ביבליוגרפיה 31
9. נספחים 35

 

1. תקציר

המחקר הנוכחי בחן את ההבדלים בין חרדה חברתית לוויסות רגשי-כעס, בקרב בוגרים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז לבין בוגרים ללא לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז. במחקר השתתפו 132 משיבים, מתוכם 79.5% נשים והיתר – גברים. גיל המשיבים הממוצע הנו . 35.37. כ-38.6% מכלל משתתפי המחקר הם בעלי הפרעת קשב וריכוז ADHD וכ-27.3% הם בעלי הפרעת למידה.
ממצאי המחקר הצביעו על קשר חיובי בין החרדה חברתית לבין ויסות רגשי-כעס, כך שככל שהמשיבים הם בעלי חרדה חברתית גבוהה יותר, הרי שאז הם בעלי ויסות רגשי-כעס חזק יותר. יחד עם זאת, הממצאים לא הצליחו למצוא הבדלים מהותיים בין בוגרים בעלי הפרעת קשב וריכוז ADHA ובעלי לקויות למידה, למי שללא הפרעת קשב וללא לקות למידה בנושא חרדה חברתית, למרות שנמצא כי בעלי הפרעת קשב וריכוז נטו יותר לחרדה חברתית . בנוסף לכך, לא נמצא הבדל בין בוגרים בעלי הפרעת קשב וריכוז לגבי הוויסות הרגשי שלהם אל מול בוגרים ללא הפרעת קשב וריכוז, אולם גם במקרה זה נמצא הבדל מסוים בוויסות הרגשי בין בוגרים בעלי לקות למידה (3.88), לבין בוגרים ללא לקות למידה (3.75), אולם לא מדובר בהבדל מהותי.

 

2. מבוא

מתבגרים וצעירים רבים כיום סובלים מלקויות למידה או לקות קשב וריכוז ADHD, לקויות אשר משפיעות על חיי היום יום שלהם (Frick et al., 2022). לקות למידה מלווה בקשיים הבאים לידי ביטוי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות ובשימוש בהן. אחד המאפיינים המרכזיים ללקות הלמידה הינו, הפער בין רמת התפקוד המצופה מהם לבין יכולותיו, זאת בהתאם לגילם לבין רמת התפקוד. פרטים בעלי לקויות למידה שונים ברמת התפקוד שלהם זה מזה, בתחומי הלקות, חומרת הלקות, זמן הופעתה והשפעתה על תפקודם הלימוד, החברתי והרגשי (ארם, 2012). הפרעת קשב וריכוז ADHD, מוגדרת על ידי מדריך ה-DSM-IV-TR האמריקני כהפרעה הכוללת ליקוי בקשב, התנהגות אימפולסיבית והיפראקטיביות. מדובר בהפרעה נוירו-התפתחותית נפוצה הכוללת מספר רב של תסמינים, בין היתר: חוסר קשב, חוסר תשומת לב, היפראקטיביות, אימפולסיביות, ומוסחות דעת. בעיית קשב וריכוז היא תופעה, אשר פוגעת בחיי היום יום של הפרט הלוקה בה והיא יכולה לפגוע בהתנהגות השגרתית ובמהלך חייו של הפרט. עבור ילדים, מדובר בלקות משמעותית מכיוון שהיא עלולה לפגוע גם בהתנהלות שלהם בבית הספר ושאר המסגרות החינוכיות (van Lieshout et al., 2017).
אחת השאלות שעולות היא, האם ניתן לקשור בין הפרעות קשב וריכוז ADHD ולקויות למידה, ליכולת הוויסות הרגישי ולחרדה חברתית, שתי תופעות שעלולות להשפיע באופן ניכר על אותם ילדים או מתבגרים. בלומגארט ועמיתיו (Blumgart, Tran & Craig, 2010) הגדירו חרדה חברתית, כחוויה קיצונית מוגברת ובלתי הגיוני מסיטואציות חברתיות ואינטראקציות עם אנשים אחרים. חרדה חברתית, משפיעה במידה רבה על איכות החיים של האדם הסובל ממנה והיא שכיחה יותר, ככל שצעירים יותר. בכל הנוגע לוויסות רגשי (Emotion regulation), הרי שעל פי החוקרים, מדובר במצב המאפיין את היכולת של הפרט להתמודד עם רגשות תוך התמקדות בתהליך בו היחיד שולט ומשפיע על הרגשות אותם חווה, ועל אופן ההתבטאות של רגשות אלו.יתר על כן, וויסות רגשי מושפע מהאינטראקציה שלנו עם האחר, לכן הוא מהווה מרכיב גרעיני בתפקוד האדם ויש לו את היכולת לנבא את הסתגלותו הפסיכולוגית של האדם בתפקודו החברתי, האקדמי והרגשי (עמאר, 2012; אפק-חדד, 2015). מנין ועמיתיו (Mennin et al., 2009) לדוגמה, בדקו בין היתר את הקשר בין וויסות רגשות לבין חרדה חברתית והצביעו על כך, כי ויסות רגשי נמוך אצל פרטים, יכול להשפיע באופן שלילי על חרדות שונות, וגם על חרדה חברתית (Social Anxiety Disorder – SAD).
המחקר הנוכחי יבחן את ההבדלים בין חרדה חברתית לוויסות רגשי-כעס, בקרב בוגרים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז לבין בוגרים ללא לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 14 שונות בחינוך

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 שונות בחינוך

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני + …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 שונות בחינוך

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 – סמסטר אביב 2018 (2018ב')

שאלות / הנחיות

אל הסטודנט 1 | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס 3 | מאמרי חובה 3 | לוח זמנים …

לפרטים נוספים

סיכום וניתוח מאמר בתאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של החינוך

סיכום מאמר

סיכום וניתוח של המאמר Crossing the boundaries of educational discourse: Modernism, postmodernism and feminism | חציית גבולות …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן