מאגרי עבודות וסיכומים

הקשר בין מעורבות עובדים במקום העבודה לבין תקשורת ארגונית

#6718
שם הקובץ:
מעורבות-ארגונית.docx

להורדת הפריט

הקשר בין מעורבות עובדים במקום העבודה ותקשורת ארגונית

תוכן העניינים

מעורבות עובדים 2
מעורבות עובדים ותקשורת ארגונית 4
בבליוגרפיה 6

מעורבות עובדים

מעורבות עובדים ניתן להגדיר כ"הרמה בה אדם עסוק מבחינה קוגנטיבית, מעורב ודואג בנוגע לעבודתו הנוכחית" (Paullay et al., 1994). באופן דומה, לפי Kanungo (1982) מעורבות עובדים היא מצב קוגנטיבי שמשקף את רמת ההזדהות הפסיכולוגית שיש לאינדבדואל עם מקום עבודתו ולפי Sherman et al. (1996) מעורבות עובדים היא רמת ההזדהות של העובדים עם הארגון וכן רמת החשיבות שעובדים מקנים לעבודתם. במילים אחרות, מעורבות עובדים היא מדד המשקף את המידה בה עובדים מעורבים בעבודתם, שקועים בפעילויותיה ועוסקים בה. חוקרים אחרים התמקדו במעורבות עובדים כמדד לאופן בו העובד נוטה לחרוג מהציפיות הקשורות לעבודתו ולמשרתו ((Moorhead & Griffin, 1995 ולפי ראייה זו מעורבות עובדים היא פונקציה שמבטאת את המידה בה עבודה יכולה לספק את צרכיו של העובד, שמידת ההזדהות הפסיכולוגית שלו עם עבודתו הספציפית תלויה בצרכיו ובתפיסותיו של הפוטנציאל של עבודתו, וכן מידת הסיפוק שהוא שואף מעבודתו ((Moorhead & Griffin, 1995.
Lodahl &Kejner (1965) האמינו כי מעורבות עובדים מורכבת מארבעה מימדים, אשר נעשה בהם שימוש במחקרים מאוחרים יותר העוסקים בתחום (למשל, אצל Ghanbari & Eskandari, 2012):
• תגובה לעבודה – מימד זה מורכב מהציפיות של עובד בנוגע לעבודתו, והמידה בה ציפיות אלו מתממשות קובעת את רמת המעורבות שחש העובד, וזו בהמשך קובעת את תגובת לעבודה. כאשר צרכיהם של עובדים מלאים יותר כתוצאה מפער קטן בין הציפיות מהעבודה למידת המימוש שלהן, מעורבות העובד גדלה (Lodahl &Kejner, 1965).
• ביטוי מעורבות בעבודה – האופן בו עובדים מבטאים את מעורבותם בעבודה משתנה בין אדם לאדם ובהתאם לרמת המעורבות שחש העובד. בעוד שחלק מהעובדים יבטאו מעורבות גבוהה בכך שהם חושבים על עבודתם גם מחוץ לשעות ולמקום העבודה, אחרים יבטאו זאת בכך שיחושו מצב רוח רע כאשר אינם עומדים במצופה מהם במסגרת העבודה (Lodahl &Kejner, 1965).
• תחושת חובה כלפי העבודה – עובדים בעלי מעורבות עבודה גבוהה הם בעלי תחושת חובה גבוהה כלפי העבודה. לדוגמה, עובדים אלו יסכימו לעבוד שעות נוספות ללא שכר בכדי להשלים את המשימות הנתונות להם, וכן להשאר מאוחר בעבודה ולוותר על הפסקות בכדי להצליח במקום העבודה (Diefendorff et al., 2002, Lodahl &Kejner, 1965)……….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?