מאגרי עבודות וסיכומים

השלכות שימוש באינטרנט על התמודדות עם סיום מערכת יחסים רומנטית

#7390
שם הקובץ:
שימוש-באינטרנט-ופרידה-במערכת-יחסים-רומנטית.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

השלכות שימוש באינטרנט על התמודדות עם סיום מערכת יחסים רומנטית

מגיש:
ת.ז.
המרצה:

 

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1. השלכות רגשיות של פרידה במערכת יחסים רומנטית 4
2.2. חשיבות התמיכה החברתית בהתמודדות עם פרידה 6
2.3. תמיכה חברתית באינטרנט 7
2.4. הקשר בין שימוש באינטרנט להתמודדות עם פרידה 9
2.5. השערות המחקר 11
3. שיטת המחקר 12
3.1. המדגם 12
3.2. שיטת הדגימה 13
3.3. משתני המחקר וכלי המחקר 13
3.4. הליך המחקר ועיבוד הנתונים 14
4. ממצאים 15
4.1. סטטיסטיקה תיאורית 15
4.2. בדיקת השערות 15
5. דיון ומסקנות 17
6. רשימת מקורות 19

1. מבוא

סיום מערכת יחסים רומנטית גורם במקרים רבים ליָגון, שעלול לפגוע בתחומי חיים שונים (Little, 2010). לתמיכה חברתית יש חשיבות רבה בהתמודדות עם הקשיים הנפשיים הנובעים מפרידה מבן או בת זוג (Baker, 2006).
Mitchell et al. (2011) בדקו את הקשר בין היקף הגלישה וסוג הגלישה באינטרנט לבין שמחה ותמיכה חברתית נתפסת. הם מצאו קשר בין שימושים חברתיים באינטרנט לבין תפיסת התמיכה החברתית. במלים אחרות השימושים החברתיים שניתן לעשות באינטרנט עשויים לספק תמיכה חברתית למשתמשים ולהגביר את רמת השמחה (Mitchell et al., 2011).
על פי ממצאי מחקרים אלה, ניתן לשער ששימושים חברתיים באינטרנט עשויים לשפר את תהליך ההתמודדות עם סיום מערכת יחסים רומנטית, על ידי מתן תמיכה חברתית. מטרת עבודה זו היא לבדוק באופן אמפירי האם תמיכה חברתית שמקורה באינטרנט עשויה לסייע בהתמודדות עם פרידה.
שאלת המחקר: האם קיים קשר בין היקף השימוש באינטרנט וסוג השימוש באינטרנט לבין ההתמודדות עם הקשיים הנפשיים הנובעים מפרידה במערכת יחסים רומנטית?
לשאלה זו חשיבות רבה, כיוון שהיגון הנגרם מהפרידה עשוי לגרום לנזקים כבדים לפרט ולחברה (Little, 2010). מענה על השאלה האם האינטרנט הוא מקור לתמיכה חברתית שעשויה להפחית את היגון, יוכל לעזור לאנשים לקבל את התמיכה שהם זקוקים לה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?