מאגרי עבודות וסיכומים

השפעות המיסיונים האירופאים על הנצרות האתיופית במאות ה-19 וה-20: התחדשות או הסתגרות דתית?

#6282
שם הקובץ:
נצרות-באתיופיה.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה/מסלול]

עבודה סמינריונית בקורס:

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות

בנושא:

השפעות המיסיונים האירופאים על הנצרות האתיופית במאות ה-19 וה-20: התחדשות או הסתגרות דתית?

מגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. רקע היסטורי: נצרות באתיופיה במאה ה-19 5
3. חדירת המיסיונרים האירופאים לאתיופיה במאות ה-19 וה-20 8
3.1. המיסיונרים הפרוטסטנטים במאה ה-19 9
3.2. המיסיונרים הקתולים במאה ה-19 12
3.3. מיסיונרים אירופאים באתיופיה במאה ה-20 13
4. מגמות התחדשות 15
4.1. דרכים חדשות אל האל ואל המקודש 15
4.2. שינוי בתפיסת הנצרות 15
4.3. התחדשות דתית בקרב בני האורומו 16
4.4. ייסוד מוסדות חינוך דתי 17
4.5. מגמות נוספות 17
5. מגמות הסתגרות 18
5.1. מגמות התסגרות שמקורן בכנסייה האורתודוקסית האתיופית 18
5.2. מגמות הסתגרות שמקורן באמונות ומנהגים מקומיים 19
5.3. מגמות הסתגרות שמקורן במניעים פוליטיים 19
6. סיכום ומסקנות 21
7. רשימת מקורות 24

 

1. מבוא

אתיופיה נחשבת לארץ שהייתה עצמאית מבחינה דתית ותרבותית, ורוב הזמן הגנה על עצמה מפני השפעות תרבותיות ודתיות חיצוניות. בין השאר הצליחה לעמוד בפני השפעות האיסלאם ואף נגד הכיבוש הקולוניאליסטי האיטלקי. כמו כן, הנצרות האורתודוקסית האתיופית הצליחה לשמור על עצמה אפילו מפני ההשפעות הקופטיות, למרות שרשמית הייתה כפופה לכנסייה הקופטית המצרית.
עם זאת, אין ספק שעבודתם של המיסיונרים האירופאים שפעלו באתיופיה במאות ה-19 וה-20 לא נשארה בלא תגובה. למרות ההתנגדויות שנתקלו בהם, המיסיונרים האירופאים שפעלו באתיופיה הצליחו לגרוף מספר לא מבוטל של מומרים, ולכונן קהילות מאמינים פרוטסטנטים, קתולים, אוונגלים, ועוד. כמו כן, חלק מפעולותיהם של המיסיונרים גררו גלים ואדוות שהשפיעו על המארג התרבותי של אתיופיה, וחלקם ניכרים עד היום.
בעקבות המתח בין הנטייה הכללית של הנצרות האתיופית להסתגרות, לבין האינטראקציה שלה עם הנצרות המערבית דרך המיסיונרים האירופאים, נשאלת השאלה מה היו ההשפעותיהם מגעיה של הנצרות האתיופית עם הנצרות המערבית במאות ה-19 וה-20, ובפרט, האם המיסיונרים האירופאים יצרו מגמות של התחדשות דתית או הסתגרות?
המחקר בנושא הכנסיות האתיופיות, והיחסים המורכבים שלהן עם הנצרות שמחוץ לאתיופיה ועם הנצרות המערבית בפרט החל רק בשנות ה-60 של המאה ה-20, ולא מצאתי מחקר שעוסק ישירות בשאלת השפעתם של המיסיונרים האירופאים שפעלו באתיופיה על מגמות התחדשות והסתגרות דתית. על מנת למלא פער מחקרי זה, אבחן את ההשפעות השונות של פעולתם של המיסיונרים האירופאים, תוך התמקדות בפן הדתי, על מנת לבדוק האם המיסיונרים האירופאים שפעלו באתיופיה יצרו מגמות של התחדשות דתית או הסתגרות.
בעיסוק בתחום זה, ובמיוחד תוך שימוש במלים כגון "התחדשות", "הסתגרות", "תרומה" (כגון תרומה של מיסיונר זה או אחר לחינוך), יש פיתוי לייחס משמעות ערכית נורמטיבית לדברים. לדוגמא, מלים כגון "התחדשות" או "תרומה" עשויות להיתפס כחיוביות. בעבודה זו אנסה לתאר את הדברים בצורה נייטרלית ככל שניתן, מבלי לנקוט עמדה ערכית נורמטיבית.
מבנה העבודה הוא כדקלמן. הפרק הבא יציג רקע היסטורי על אתיופיה במאה ה-19, על מנת להבין את אתיופיה אליה נכנסו המיסיונרים האירופאים ובה פעלו. לאחר מכן יוצגו המתחים הדתיים ששררו באתיופיה ערב כניסתם של המיסיונרים האירופאים בראשית המאה ה-19. בהמשך, יתוארו המיסיונרים הפרוטסטנטים והקתולים שפעלו באתיופיה במאה ה-19, ופועלם של המיסיונרים באתיופיה במאה ה-20. לאחר הצגת פועלם של המיסיונרים השונים, ינותחו מגמות ההתחדשות שנוצרו בעקבות פעולותיהם של המיסיונרים, וכן מגמות ההסתגרות. לבסוף יוסקו מסקנות במטרה לענות על שאלת המחקר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

בתי הכנסת השומרוניים

עבודה מסכמת

עבודת רפראט בקורס: | בתי כנסת בעת העתיקה | בנושא: | בתי הכנסת השומרוניים | מגיש: | …

לפרטים נוספים

חלום ההליכה לפטרה: מיתוס, נרטיב, ופוליטיקה של הזיכרון

עבודה פרוסמינריונית

חלום ההליכה לפטרה: מיתוס, נרטיב, ופוליטיקה של הזיכרון | תוכן עניינים | 1. נרטיב 2 | 2. …

לפרטים נוספים

המפלגה הנאצית בראשית דרכה: ניתוח השימוש של המפלגה הנאצית בדרכים חוקיות לצורך עלייתה לשלטון

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / מסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | שם הקורס | בנושא: …

לפרטים נוספים

השוואה בין עמדות החוקרים לגבי ראשיתו של עם ישראל

עבודה מסכמת

ישראל בין העמים: השוואה בין עמדות החוקרים לגבי ראשיתו של עם ישראל | תוכן העניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?