מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת האינטרנט על השימוש במחקר סגנון חיים לצרכי פרסום

#7340
שם הקובץ:
מחקר-סגנון-חיים.docx

להורדת הפריט

ממ"ן 11 ניהול הפרסום

עבודה פרה-סמינריונית בנושא:

השפעת האינטרנט על השימוש במחקר סגנון חיים לצרכי פרסום

מגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. יישומי מחקר סגנון חיים לצרכי פרסום 4
3. התפתחות האינטרנט 5
4. השפעת התפתחות האינרנט על יישומי
מחקר סגנון חיים לצרכי פרסום 6
4.1. פילוח לצורך מיקוד הפרסום 6
4.2. פילוח לצורך עיצוב המסר 7
4.3. התקדמות מתודולוגית 9
5. סיכום 10
6. ביביליוגרפיה 11

1. מבוא

התפתחות האינטרנט הביאה לכמה שינויים בעולם הפרסום. ראשית, האינטרנט הפכה לחלק במדיה הפרסומית, לצד האמצעים המסורתיים כגון עיתונות, שלטי חוצות, רדיו, טלויזיה וכיו"ב ונגסה בנתח השוק של חלק מהם, במיוחד כתבי עת. שנית, האינטרנט יצרה גישה שונה לפרסום בשל המצאת הPPC והAdWords. שיטות אלה מאפשרות פרסום ממוקד בעלות מזערית למפרסם (Evans, 2009). שלישית, האינטרנט תרמה לצמצום הרלוונטיות של המרחקים הגאוגרפיים ולכן העלתה את החשיבות של פניה לשווקים מרוחקים (Brashear, Kashyap, Musante & Donthu, 2009)).
שינויים אלו בעולם הפרסום בכלל הביאו לשינויים בתחום השימוש במס"ח (מחקר סגנון חיים) בפרט. התפתחות האינטרנט הביאה עמה אפשרויות חדשות למחקר מחד, ומטרות חדשות מאידך. משום כך מעניין אותי לבדוק מה היא השפעת התפתחות האינטרנט (משתנה בלתי תלוי) על יישומי מס"ח לצרכי פרסום (משתנה תלוי).
השערת המחקר היא כי התפתחות האינטרנט מאפשרת פילוחים מדוייקים יותר באמצעות מס"ח לצורך מיקוד הפרסום ולצורך עיצוב המסר הפרסומי.
התפתחות האינטרנט מוגדרת כעליה בשימושים שונים של האינטרנט כגון: מספר הגולשים, מספר האתרים, היקף המסחר באינטרנט, ההוצאה המצרפית על פרסום באינטרנט, נתח השוק של פרסום באינטרנט לעומת אמצעי פרסום אחרים (Evans, 2009).
יישומי מחקר סגנון חיים לצרכי פרסום הם השימושים השונים שנעשים במס"ח לצרכי פרסום כגון פילוח השוק לשם מיקוד הפרסום, הקצאת המדיה ועיצוב המסר הפרסומי. יישומים אלה מובחנים משימושים אחרים של מס"ח כגון עיצוב המוצר וכד' (הורניק וליברמן, 1994).
בכדי לענות על שאלת המחקר שיטת המחקר אשתמש בסקירה ספרותית בה אנתח ממצאי מחקרים קודמים שבדקו באופן אמפירי אספקטים שונים של השאלה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?