מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת האנטישמיות בארה"ב בתחילת המאה העשרים על פרשת ליאו פרנק

#6839
שם הקובץ:
השפעת-האנטישמיות-בארהב-על-פרשת-ליאו-פרנק.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה/מסלול]

עבודה מסכמת בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

השפעת האנטישמיות בארה"ב בתחילת המאה העשרים על פרשת ליאו פרנק

מוגשת ל
שם הסטודנט:
ת.ז.
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
אנטישמיות בארצות הברית בתחילת המאה ועשרים 4
פרשת ליאו-פרנק 7
ההשפעה של האנטישמיות בארה"ב על פרשת ליאו פרנק 9
סיכום 13
רשימת מקורות 15

 

מבוא

פרשת ליאו פרנק העלתה למודעות ולדיון הציבורי את בעיית האנטישמיות והגזענות בחברה האמריקאית. אומנם גזענות לא הייתה תופעה חדשה בזמנים אלה ובחברה זו, הפרשה והתודעה הציבורית הגדולה שהיא תפסה היוו ציון דרך בהכרה ובהבנה של רמת הגזענות והאנטישמיות הגבוהה ששררה בחברה באותם ימים (Hertzberg, 1978).
העובדה שפרשת ליאו פרנק התרחשה במהלך השנים הראשונות של המאה העשרים מעלה שאלה מעניינת באשר להשפעה של האנטישמיות על הפרשה. עבודה זו משלבת את שני הנושאים במטרה לענות על שאלת המחקר: האם, כיצד, ובאיזו מידה השפיעה האנטישמיות בארה"ב בתחילת המאה העשרים על פרשת ליאו פרנק?
מענה על שאלת המחקר מאפשרת הבנה עמוקה יותר של תוצאותיה ההרסניות של הגזענות. הבנה של הקשר הישיר בין גזענות וההשפעה שלה על עמדות ועל התנהגות יכולה ללמד לאילו מקומות אפלים היא יכולה להוביל.
עבודה זו תתאר את האנטישמיות שהתחוללה בארצות הברית בתחילת המאה ועשרים, את הסיבות שהובילו אליה ואת התפתחותה. לאחר מכן תוצג פרשת ליאו פרנק מנקודות מבט שונות. בחלק השלישי של העבודה יפורט ניתוח מנקודת מבטם של חוקרים קודמים ומנקודת מבטי, האם וכיצד השפיעה האנטישמיות באותה תקופה על פרשת ליאו פרנק ובכך יינתן מענה לשאלת המחקר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

בתי הכנסת השומרוניים

עבודה מסכמת

עבודת רפראט בקורס: | בתי כנסת בעת העתיקה | בנושא: | בתי הכנסת השומרוניים | מגיש: | …

לפרטים נוספים

חלום ההליכה לפטרה: מיתוס, נרטיב, ופוליטיקה של הזיכרון

עבודה פרוסמינריונית

חלום ההליכה לפטרה: מיתוס, נרטיב, ופוליטיקה של הזיכרון | תוכן עניינים | 1. נרטיב 2 | 2. …

לפרטים נוספים

המפלגה הנאצית בראשית דרכה: ניתוח השימוש של המפלגה הנאצית בדרכים חוקיות לצורך עלייתה לשלטון

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / מסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | שם הקורס | בנושא: …

לפרטים נוספים

השוואה בין עמדות החוקרים לגבי ראשיתו של עם ישראל

עבודה מסכמת

ישראל בין העמים: השוואה בין עמדות החוקרים לגבי ראשיתו של עם ישראל | תוכן העניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?