מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת הטרדה מינית על מרכזיות העבודה בחיי הפרט

#6984
שם הקובץ:
הטרדה-מינית-ומרכזיות-העבודה.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

מרצה:
[שם המרצה]

נושא העבודה:

השפעת הטרדה מינית על מרכזיות העבודה בחיי הפרט

מגיש:
ת.ז.
תאריך:

 

תוכן העניינים

מבוא 3
רקע תיאורטי 3
הטרדה מינית במקום העבודה 3
מרכזיות העבודה בחיי הפרט 8
הקשר בין הטרדה מינית למרכזיות העבודה 11
השערות המחקר 14
שיטת המחקר 14
המדגם 14
הליך המחקר 14
כלי המחקר 15
משתני המחקר 15
שיטת הניתוח 16
ממצאים 17
סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 17
בדיקת השערות 18
דיון ומסקנות 18
הסברים תיאורטיים 19
הסברים מתודולוגיים 19
מסקנות 20
מגבלות המחקר והמלצות למחקר עתידי 20
רשימה ביבליוגרפית 21

מבוא

הטרדה מינית מהווה בעיה בוערת בתרבות הארגונית בתחילת המאה העשרים ואחד. להטרדה המינית במקום העבודה ישנן השלכות שליליות על הפרט המוטרד, על הפרט המטריד, על הארגון ועל החברה כולה (Vardi & Weitz, 2004).
בכדי לתאר את השפעת ההטרדה המינית על הפרט ועל הארגון, בחרתי להתמקד בנושא מרכזיות העבודה בחיי הפרט. מושג זה מתאר את המרכזיות המוחלטת של העבודה בחייו של הפרט, כפי שהיא נתפסת על ידיו, וכן את מרכזיות העבודה ביחס לתחומי חיים אחרים (Sharabi & Harpaz, 2007).
אחת מהתגובות להטרדה המינית היא ההכחשה (Vardi & Weitz, 2004), וההכחשה מסתייעת בהקטנת החלק היחסי של העבודה בחיים. כמו כן, להטרדה המינית השפעה שלילית על המחוייבות הארגונית, באופן שצפוי להקטין את מרכזיות העבודה בחיי הפרט (קסלר, 2003).
מטרת עבודה זו היא לבדוק את הקשר בין הטרדה מינית לבין מרכזיות העבודה בחיי הפרט בקרב נשים המועסקות במוסד ציבורי גדול בישראל. שאלת המחקר: מה הוא הקשר בין הטרדה מינית במקום העבודה לבין מרכזיות העבודה בחיי הפרט?
שאלה זו תיבדק באמצעות שיטות כמותיות שיפורטו בגוף העבודה. חשיבותה של השאלה נובעת מכך שהיא תסייע להבין את ההשלכות המשמעותיות שיש להטרדה המינית על חיי הפרט, מעבר להשלכות המיידיות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?