מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

#7767
שם הקובץ:
האישה-היהודיה-במרוקו.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה

עבודה סמינריונית בקורס:

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19

בנושא:

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

תוכן העניינים

מבוא 3
רקע 3
יהדות מרוקו היסטוריה 5
מדינת מרוקו: סקירה 5
קהילת מרוקו עד כניסת הצרפתים והפיכתה למדינת חסות 5
מעמד האישה היהודייה בחברה מסורתית 8
מעמד האישה 8
היחס לנשים אצל חז"ל 9
מעמד האישה היהודייה בימי הביניים 10
מעמד האישה ביהדות המסורתית 10
היחס להולדת בת וחינוכה ויחס המשפחה אליה 13
נישואין בעדה המרוקאית לפני הכיבוש הצרפתי 16
גרושות ואלמנות 17
האישה היהודייה במרוקו לאחר כיבוש מרוקו 19
היהודים בתקופת הכיבוש הצרפתי (הפרוטקטורט) 19
השפעת השלטון הצרפתי על מעמד האישה היהודייה 19
חינוך מודרני 19
השפעת החברה הסובבת 22
מעמד אישי 22
עיסוקים 23
פעילות ציבורית 24
השפעת המודרניזציה על עבודת האישה היהודייה המרוקאית 24
הלן קאזס בן עטר 27
סיכום ומסקנות 30
ביבליוגרפיה 32

מבוא

גרדה לרנר כתבה: "היסטוריה של נשים, היא הכלי העיקרי לשחרור האישה". גרדה לרנר היא היסטוריונית וסופרת יהודיה, היא אחת מהמייסדות אשר כתבו בתחום האקדמי על נשים. תחום המגדר בין נשים לגברים מעסיק אותי באופן אישי ואפשר לומר שקצת מטריד. במהלך התואר, עבודות רבות שלי עסקו בפערים בין גברים לנשים, לכן היה לי חשוב לחקור את העבר הרחוק יותר, ולראות כיצד הדברים התחילו ולצערי הרבה לא השתנה, עבודה זו תעסוק בנשים בצפון אפריקה, כנכדה ליוצאי צפון אפריקה, מטוניס, אשר ינקתי את סיפורי הגבורה מסבתי וסבי אשר סיפרו בכבוד, הערכה ובעיקר באהבה על סבתא רבא שלי, אשר שמי השני קרוי על שמה- דיאמנטה, בער בי הרצון ללמוד גם על הנשים במרוקו תוך התמקדות בפועלה ובחייה של נילי קאזס בן עטר.
עבודה זו תעסוק בתמורות של מעמד האישה שהושפע מהמודרניזציה אשר החסות הצרפתית הביאה איתה.

רקע
היהודים הינם עם הפזור גם כיום לאחר הקמת מדינת ישראל בכל העולם. למעט המזרח הרחוק אין כמעט מדינה בעולם בה אין או הייתה קימת קהילה יהודית. אחת הקהילות העתיקות ביותר בעולם היהודי היא יהדות מרוקו. במרוקו כמו בכל קהילה יהודית חיי היהודים ומנהגיהם היו מושפעים מחיי הקהילה והתמורות שחלו בקהילה הכללית. קהילת מרוקו לא הייתה שונה מקהילות רבות אחרות בעולם.
מרוקו כמו מדינות רבות אחרות בתקופה שבין סוף המאה ה19 ותחילת המאה ה20 הייתה חלק מהמושבות או מדינות חסות של המעצמות האירופאיות. מרוקו הייתה מדינת חסות (פרוטקטורט) של צרפת. ההשפעה הצרפתית במרוקו החלה כבר בסוף המאה ה19. בשנת 1912 צרפת השתלטה על כל מרוקו. יהדות מרוקו כמו כולה הושפעה משלטון צרפת.
כמו אצל החברה המוסלמית גם אצל יהדות מרוקו המשפחה והבית היו היחידה הבסיסית של הארגון החברתי בקרב יהודי המזרח וכן בסיס ראשוני להתחברות. לפחות עד המאה ה20- היה הבית בדרך כלל פתוח אל החצר. לעיתים קרובות היתה חצר אחת משותפת למספר משפחות. צעדיה של האישה מוגדרים והיא אינה רשאית לעבור גבולות המשפחה מבחינה מנטלית ומבחינה פיזית. מכאן גם נגזרים תפקידיה של האשה ביחס לבעל, תפקידיה הם דאגה למשק הבית, טיפול במשפחה ובילדים. לתפקידים אלה היא מקבלת את הכשרה מעשית עוד בגיל הילדות. החברה היהודית בכללותה היתה סגורה בתוך עצמה והיתה לרוב נייחת יותר מאשר הגויים, שהיו בהם גם נוודים או סוחרים שנטשו משפחותיהם, דבר שאיפשר להם לפתח חיי משפחה תקינים.
מעמד האישה הינו נושא רחב מאין כמוהו. בכל חברה מעמד האישה שונה. עד לפני תקופה לא ארוכה גם במדינות הנחשבות לדמוקרטיות ותיקות מעמד האישה לא היה שווה למעמד הגבר. נשים נכנסו למעגל ההשכלה רק בעידן המודרני. עד היום בעולם השלישי הלא מפותח אחוז הנשים האנאלפביתיות הוא גבוה. מעמד האישה היהודייה במרוקו הושפע בתקופה ממעמדה בחברה הכללית, יחד עם זאת השלטון הצרפתי הביא לשינוי רב במעמד האישה היהודייה במרוקו.
במלחמת העולם השניה, הלן קאזס בן עטר עורכת דין הקימה וניהלה וועד לסיוע לפליטים מאירופה, בזכותה אלפי יהודים מצאו מקלט בקזבלנקה אשר במרוקו, הוועד אשר הקימה קאזס עזר לפליטים למצוא בית ופרנסה על מנת שלא יוכנסו למחנה פליטים (גדג', תעש"ו).
בעבר, במרוקו לנשים לא היה קול, דעתן אינה נחשבת וכל אשר ברצונה לעשות, היה צריך לעבור את אישור ההורים או בעלה לכשמתחתנת. הסביבה שלה היא ביתה, ואין זה מקובל כי נשים תלמדנה, נילי קאזס בן עטר שוברת כל כך הרבה תקרות זכוכית, שאי אפשר להתעלם מעוצמתה וחוכמתה ואומץ ליבה.
שאלת המחקר: באיזו מידה השפיעה המודרניזציה על מעמד האישה היהודייה במרוקו?
העבודה תביא רקע היסטורי כללי על יהדות מרוקו. יינתן רקע כללי על ההיסטוריה של יהדות מרוקו. מעמד האישה היהודייה הוא שילוב של שני גורמים. הראשון החברה בה חיה הקהילה. במקרה זה החברה המרוקאית. הגורם השני הוא ההלכה והמצוות היהודיות. לכן תובא סקירה על מעמד באישה היהודייה לאורך ההיסטוריה. לאחר מכן תיבחן ההשפעה שהביאה המודרניזציה כלומר כיבוש מרוקו על ידי צרפת.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס עולם במלחמה

סיכום קורס

עולם במלחמה – 1900-1945 (10482) | תוכן עניינים | רקע היסטורי: מאפייני הפוליטיקה הבין לאומית במפנה המאה …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?