מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת

#5201
שם הקובץ:
השפעת-העלאת-גיל-הפרישה-על-הרווחה-של-האוכלוסייה-המבוגרת.docx

להורדת הפריט

השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת

תוכן עניינים

מבוא 2
העלייה בתוחלת החיים 2
הגורמים לעליה בתוחלת החיים 2
הארכת תוחלת החיים בישראל 3
מבנה המערכת הפנסיונית בישראל 5
רקע 5
סוגי פנסיות 5
מגמות, רפורמות וחקיקה 6
רפורמות עיקריות 7
צו ההרחבה לפנסיה 9
מעבר מחסכון הוני לחסכון קצבתי 10
השפעת תוחלת החיים על תשלומי פנסיה 11
יחס תחלופה 11
השפעת העלייה בתוחלת החיים יחס תחלופה 13
יחסי תלות בין מקבלי הפנסיה לבין גילאי העבודה 14
השפעה פסיכולוגית כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה 14
סיכום 15
ביבליוגרפיה 16

 

מבוא

בחינת התהליך הדמוגרפי בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט מלמדת אותנו על הזדקנות האוכלוסייה בטווח הארוך. במהלך 50 השנים האחרונות תוחלת החיים בלידה עלתה בקצב של שנתיים בכל עשור, ובאופן כללי נמצא ששיעורי התמותה יורדים בקצב קבוע משנות ה- 50 של המאה הקודמת (Shripad Tuljapurkar, Nan Li Carl Boe 2000). העלייה בתוחלת החיים מביאה לכך שחלקם של בני ה-65 ומעלה מסך האוכלוסייה עולה עם השנים בעוד שבקום המדינה היה חלקם 4% בלבד, בשנות ה- 2000 גדל מספרם לכ-10% ועל פי תחזיות עד שנת 2035 יעלה חלקם באוכלוסייה לכ-14.6% (הלמ"ס, 2015). בנוסף לעלייה בתוחלת החיים ניכרת ירידה כללית בילודה שמקטינה את המספר היחסי של הילדים ולאחר מכן את גילאי העבודה. מטרת עבודה זו היא להעריך מהי השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

תכנית יחסי ציבור ולובי פוליטי להצעת החוק: חובת הסרטת מוסדות חינוך קטינים מתחת לגיל 6

פרויקט גמר

לובי פוליטי ביחסי ציבור: | תרגיל בבניית תכנית יחסי ציבור ולובי פוליטי להצעת חוק | תכנית יחסי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית (2024א')

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

דף למבחן במיקרוכלכלה

דף נוסחאות

עיקרי החומר והנוסחאות דחוסים לשני דפים מרוכזים (ניתן להדפיס על דף אחד דו-צדדי שניתן להכניס למבחן). | …

לפרטים נוספים

הערכת השפעות רגולציה: השוואה בין ארגון OECD, ארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וישראל

עבודה סמינריונית

הערכת השפעות רגולציה: השוואה בין ארגון OECD, ארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וישראל | תוכן העניינים | מבוא 2 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 13053 - עובדים, מעסיקים ומה שביניהם – סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה | חומר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 13053 - עובדים מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?