מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת התחרותיות בין חברות דירוג אשראי על איכות התחזיות

#7483
שם הקובץ:
השפעת-התחרותיות-בין-חברות-דירוג-אשראי-על-איכות-התחזיות.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה
עבודה סמינריונית בקורס:
דוחות כספיים מאוחדים – 96032

נושא העבודה:

השפעת התחרותיות בין חברות דירוג אשראי על איכות התחזיות

שם המנחה:
שם הסטודנט:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. היבטים תיאורטיים 4
2.1. הנפקת אג"ח חדשות והתחרות של האנליסטים לתמחר אותן 4
2.2. הצגה מחדש ומהירות תגובת האנליסטים 4
2.3. השערות המחקר 4
3. היבטים אמפיריים 5
3.1. בחירת המדגם 5
3.2. מתודולוגיה 5
3.3. ניתוח התוצאה 6
3.4. מסקנות. 6
4. סיכום 7
5. ביבליוגרפיה 8

 

1. מבוא

מטרת חברות הדירוג היא לספק תחזיות מהימנות למשקיעים לגבי יכולת ההחזר של בעלי החוב. עם זאת, במודל העסקי הנוכחי של חברות הדירוג, בו הלקוח הישיר של החברה היא מנפיקת האג"ח, לא ברור מה הוא התמריץ של חברות הדירוג לספק תחזיות מהימנות.
אחת הדרכים לברר האם קיים תמריץ כזה, ואם כן, מה הוא, היא לבחון את השפעת התחרותיות בין חברות הדירוג על מהימנות הדירוגים. לצורך כך יבחנו בעבודה זו דירוגים שדורגו על ידי חברת דירוג אחת לעומת דירוגים שדורגו על ידי שתי חברות, על מנת לבדוק האם הדירוגים בהן התחרותיות גבוהה יותר מהימנים יותר.
מטרת המחקר היא לבחון עד כמה התחרותיות בין חברות דירוג האשראי מובילה לניבויי ותחזיות אמיתיות ונכונות, והאם זה לטובת המשקיעים אם לאו? שאלת המחקר היא האם יש קשר בין תחרות בין חברות דירוג אשראי לאיכות הדירוג שהן מעניקות?
לשאלות אלה חשיבות תיאורטית ומעשית כאחד. תיאורטית, השאלה תורמת להבנת המניעים של חברות דירוג האשראי, השפעת התחרותיות בשוק מיוחד זה בו המשתמשים אינם הלקוחות הישירים של החברה, וכמו כן בחינת פן חשוב ביעילותו של שוק ההון הישראלי. מעשית השאלה יכולה לסייע למשקיעים לדעת מה היא רמת המהימנות של הדירוגים והאם דירוגים שדורגו על ידי שתי חברות מהימנים יותר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?