מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

#7758
שם הקובץ:
השפעת-מחאה-חברתית-על-מחיר-מניות-נסחרות.docx

להורדת הפריט

הפקולטה ללימודים בינתחומיים – התוכנית למנהל עסקים
סמינריון במימון
שם המנחה:

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

מאת:

תוכן העניינים

מבוא 4
רקע וסקירת ספרות 5
חרם צרכנים והשפעתו על שוק ההון 5
מחאות כקמפיינים נגד חברות 5
המרד נגד חברת Uber 6
השפעת המחאה החברתית בישראל ב-2011 7
מתודולוגיה 8
מדגם המחקר 11
מודל המחקר 13
מהלך המחקר 13
תוצאות 14
בדיקת הנחות 16
השערה Ha: קיים קשר בין קיום מחאות חברתיות בארץ ובין תשואות המניות 16
השערה Hb: קיים קשר בין קיום מחאות חברתיות בחו"ל ובין התשואות המניות 19
השערה Hc: מחאות בארה"ב משפיעות באופן משמעותי יותר על תשואות המניות מאשר מחאות בארץ 21
סיכום ומסקנות 22
מקורות 24
נספחים 26
בדיקת נורמליות 26
מבחן T השערה Hc 26

רשימת טבלאות
טבלה 1 – החברות הנבחרות 12
טבלה 2 – – תשואה עודפת ממוצעת לפי שוק 12
טבלה 3 – יישום חקר אירוע לתשואה החריגה הכוללת 15
טבלה 4 – – יישום חקר אירוע לתשואה החריגה בשוק הישראלי 17
טבלה 5 – מבחן t לממוצעים 18
טבלה 6 – יישום חקר אירוע לתשואה החריגה בשוק האמריקאי 20
טבלה 7 – מבחן t לממוצעים 20
טבלה 8 – מבחן t למדגמים בלתי תלויים 21

רשימת איורים
איור 1 – ציר זמן חקר אירוע 8
איור 2 – תשואה עודפת ממוצעת לפי שוק 12
איור 3 – – תשואה עודפת ממוצעת כוללת 14
איור 4 – תשואה עודפת בשוק הישראלי 16
איור 5 – תשואה עודפת בשוק האמריקאי 19

מבוא

חרם צרכני הוא מאמץ קולקטיבי של צרכנים להביע את חוסר שביעות רצונם מהחברה או מהמוצרים והשירותים שלה. חרם יכול ללבוש צורות רבות, כולל קמפיינים במדיה חברתית, החרמות והפגנות פומביות. כאשר מרד צרכנים זוכה לתשומת לב משמעותית, הוא עלול לפגוע במוניטין של החברה ולהפחית את אמון הצרכנים במוצרים ובשירותים שלה. זה יכול לגרום לירידה במכירות וברווחים, מה שעלול להשפיע לרעה על הביצועים הפיננסיים של החברה ועל מחיר המניה (Farah & Newman, 2010). עם עליית המדיה החברתית וקלות הגישה למידע, הצרכנים הופכים מיודעים יותר לגבי המוצרים והשירותים שהם רוכשים, כמו גם הנהלים של החברות המייצרות אותם. ישנה מגמה גוברת בקרב צרכנים לתעדף נושאים חברתיים וסביבתיים בהחלטות הרכישה שלהם. זה מוביל לביקוש גדול יותר למוצרים ושירותים ברי קיימא ואתיים, ולנכונות מוגברת לפעול כאשר חברות נתפסות כפועלות בצורה לא אתית או לא בת קיימא. חברות הופכות מודעות יותר לסיכונים הפיננסיים הקשורים לרגשות צרכנים שליליים והן נוקטות בצעדים להתמודד עם סיכונים אלו באמצעות שקיפות מוגברת ושיטות עסקיות אחראיות.
בספרות המקצועית קיימים מחקרים ומאמרים רבים אשר סוקרים חרמות ומחאות אולם מעטים המתמקדים בהשפעה הכלכלית של מחאות וחרמות על הכלכלה המקומית ובפרט על מחירי מניות ולצמצום פער זה שואפת עבודת מחקר זו לתרום.
נושא המחקר הנוכחי הוא השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות בארץ ובארה"ב. שאלות המחקר הם האם קיום מחאה חברתית משפיע על מחיר המניות של תאגידים נסחרים בארץ? האם קיום מחאה חברתית משפיע על מחיר המניות של תאגידים נסחרים בארה"ב? והאם יש שוני בין השפעות מחאות בארץ לבין השפעות מחאות בארה"ב?

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בנושא: | ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?