מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת מנהיגות חינוכית אפקטיבית על ההישגים בלימודים: תפקיד השינוי המבנה הארגוני

#6667
שם הקובץ:
מנהיגות-חינוכית-אפקטיבית.docx

להורדת הפריט

השפעת מנהיגות חינוכית אפקטיבית על ההישגים בלימודים: תפקיד השינוי המבנה הארגוני

 

תוכן העניינים

תקציר 3
מבוא 3
סקירת ספרות 4
ניתוח הראיון 6
מהי מנהיגות חינוכית אפקטיבית? 7
שינוי ארגוני 7
קשיים וחסרונות (או היעדרם) וההתמודדות עמם 8
דיון 9
מסקנות 10
רשימת מקורות 11

תקציר

מטרת העבודה היא לבדוק כיצד מנהיגות חינוכית האפקטיבית מחוללת שינוי במבנה הארגוני לשם קידום הישגים לימודיים. לצורך כך, נערך ונותח ראיון עם מנהלת בית ספר שביצעה שינוי ארגוני בבית הספר.
מניתוח הראיון עלה כי השינוי הביא לשיטוח של המבנה הארגוני של בית הספר, על ידי שיתוף מורים ובעלי תפקידים בקבלת החלטות, ויצירת צוותי אורך וצוותי רוחב שאחראיים על ההלימה בין תוכניות ההתערבות בביה"ס לבין קידום ההישגים הלימודיים.
עוד עלה מניתוח הראיון כי השינוי תרם להשמעת דעות שונות, ובכך מגביר את יכולת הלמידה של הצוות, וכן תורם למחוייבות של השותפים בצוות למשימות ולחזון.
התוצאות תואמות לממצאי מחקרים קודמים, שהראו כי מנהיגות חינוכית משתפת תורמת להישגים הלימודיים, דרך השפעתה על משתנים אחרים, שאחד מהם הוא המבנה הארגוני.

מבוא

הדרישות מתפקיד מנהל בית הספר הן רבות, עליו לאזן בין דרישות פדגוגיות, דרישות ארגוניות ועוד (וידיסלבסקי ואח', 2011), וכן לאזן בין הרצונות השונים של בעלי העניין השונים בבית הספר כגון מורים והצוות המקצועי, תלמידים, הורים, הרשות המקומית, משרד החינוך, ועוד (אופלטקה, 2010). השינויים במערכת החינוך בעשורים האחרונים והשינויים בתפיסת בית הספר הפכו את ניהול בית הספר לתפקיד מורכב אף יותר, שדורש גמישות ויצירתיות רבות, ותגובה מהירה לשינויים (Lai, 2015).
מטרת העבודה היא לבדוק אילו מאפיינים אישיים ומערכתיים הופכים מנהלים ומנהלות חינוכיים לאפקטיביים? באמצעות ניתוח ראיון עם מנהלת בית ספר, העבודה תבדוק מהם ניהול ומנהיגות אפקטיביים, מה תורם לאפקטיביות המנהלים והמנהלות בארגוני חינוך, ותדון בהשלכות לשיפור ההוראה וההתנהלות הבית ספרית.
למנהל בית הספר, כמנהיג חינוכי, יש דרכים רבות להשפיע על אחת המטרות החשובות של בית הספר, והיא הישגי התלמידים (Robinson et al., 2008). אחת מדרכים אלה היא ההשפעה שלו על המבנה הארגוני של בית הספר Lai, 2015. העבודה הנוכחית תתמקד בדרך זו, ותבדוק כיצד המנהיגות החינוכית האפקטיבית מחוללת שינוי במבנה הארגוני לשם קידום הישגים לימודיים.
מסקנות העבודה תוכלנה לעזור לקובעי מדיניות בהגדרת התפקיד של מנהלי בתי הספר, ולמנהלי בית הספר להבין כיצד ניתן להשתמש באפשרויות השינוי של המבנה הארגוני לצורך שיפור ההישגים של התלמידים. מהבחינה התיאורטית, העבודה תוכל לתרום להבנת הקשר העקיף שבין המנהיגות החינוכית של מנהל בית הספר לבין הישגי התלמידים (Robinson et al., 2008).

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר כמנבאים מחויבות ארגונית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

המרכז ללימודים אקדמיים | התמחות משאבי אנוש | פרויקט בנושא: | תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?