מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת פעילות לימוד מטעויות על הישגים בתרגילי שברים – עבודה סמינריונית אמפירית כולל שאלונים!

#7156
שם הקובץ:
למידה-מטעויות.docx

להורדת הפריט

השפעת פעילות לימוד מטעויות על הישגים בתרגילי שברים

תוכן העניינים

1. מבוא 2
1.1 סקירת ספרות 2
1.2 רציונל המחקר 6
1.3 שאלות המחקר 7
2. מתודולוגיה 8
2.1 אוכלוסיית המחקר 8
2.2 כלי המחקר 8
2.3 מהלך המחקר 8
3. ממצאים 10
3.1 סטטיסטיקה תיאורית של הממצאים 10
3.1 בדיקת שאלות המחקר 10
4. דיון 13
4.1 שאלת המחקר הראשונה: האם הפעלה בגישת הלימוד מטעויות מסייעת לשיפור הבנה ומיומנות ביצוע פתרון בעיות בשברים פשוטים, והאם היא מביאה לשיפור ההבנה ומיומנויות הביצוע בבעיות שברים עשרוניים? 13
4.2 שאלת המחקר השנייה: האם קיימים הבדלים בשיפור ההבנה ומיומנויות הביצוע נושאים? 14
4.3 שאלת המחקר השלישית: מהן עמדות ורגשות התלמידים כלפי הלמידה בשיטת הלימוד מהטעויות? 14
4.4 השלכות להוראה 15
4.5 הצעות למחקר עתידי 15
ביבליוגרפיה 16

1. מבוא

1.1 סקירת ספרות
שבר הוא חלק משלם. לא תתכן הבנה של מהות השבר על כל משמעויותיו, ללא הבנה של מהות השלם. כל ילד נפגש עם שברים פשוטים בחיי היום-יום כאשר הוא מתחלק עם חבר בתפוח וכל אחד מהם אוכל חצי תפוח, כאשר מחלקים בבית עוגה לשמונה פרוסות, שכל אחת מהן מהווה שמינית מהעוגה, או כאשר אומרים לו להיות מוכן למאורע מסוים בעוד רבע שעה. השיטה המטרית הנהוגה בתחומים שונים של חיי היום – יום (משקל, מרחק, כסף ועוד) מפגישה את הילדים גם במציאות זו גם עם שברים עשרוניים.
בין חוקרים מורים ואנשי חינוך למתמטיקה אין מחלוקת על חשיבות הוראת השברים הפשוטים והעשרוניים בבית הספר היסודי ועל מידת החיוניות של תחום לימוד זה, למרות שקיימת מחלוקת איזה סוג שברים רצוי ללמד קודם, וזאת למרות שלימוד השברים ידוע בין אנשי המקצוע כ"נקודת השבר" בהוראת החשבון. מאז ומתמיד הוראת כל אחד מסוגי השברים בפני עצמו מלווה בקשיים רבים, המעבר מסוג אחד לסוג השני וההשוואה בין שני סוגי השברים מגבירים עוד יותר את הקושי. השאלה למה הוראת השברים כרוכה בקושי רב כל כך מעסיקה את אנשי המקצוע מזה זמן רב, והיא העלתה בצד נסיונות שונים להסבר התופעה, גם הצעות שונות ומגוונות לפתרון.
שבר במתמטיקה הינו המוצג כחילוק של מספר שלם אחד בכל מספר שלם אחר שאיננו אפס.לשבר יש את הצורה m/n כאשר m ו n הם מספרים שלמים, ו nאיננו 0. הקו המפריד בין שני המספרים נקרא "קו השבר". המספר שמעל הקו נקרא "מונה" ואילו המספר מתחתיו נקרא "מכנה". "שבר אמיתי" הוא מספר שבו המונה קטן מהמכנה, ערכו גדול מ- 0 וקטן מ – 1. "שבר מדומה" הינו מספר בו המונה גדול מהמכנה או שווה לו והוא גדול או שווה ל – 1. "מספר מעורב" הינו מספר המורכב מצירוף של שבר ומספר שלם.
המספרים העשרוניים הם שברים פשוטים, או לחילופין מספרים מעורבים המוצגים בשיטה העשרונית, בה למיקום הספרה יש ערך. ניתן לראות במספרים העשרוניים הרחבה של מערכת המספרים הטבעיים (עם אפס) תוך כדי שמירה על עקרונות השיטה העשרונית. המספרים העשרוניים משמשים גם כצורת הצגה נוספת לשברים. השיטה נוחה לשימוש עקב הקלות בה ניתן להפוך שברים עשרוניים לאחוזים, ועקב המורגלות לחשיבה בשיטה העשרונית.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11

הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס פילוסופיה של החינוך סמסטר סתיו 2024 (2024א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10765 | פילוסופיה של החינוך | חוברת הקורס - סתיו 2024א | החוברת כוללת …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?