מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת שינוי דירוג החברה על ידי חברות דירוג על שווי השוק של החברה – עבודה מחקרית

#6933
שם הקובץ:
השפעת-שינוי-דירוג-החברה-על-ידי-חברות-דירוג-על-שווי-השוק-של-החברה.docx

להורדת הפריט

השפעת שינוי דירוג החברה על ידי חברות דירוג על שווי השוק של החברה

מגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן העניינים

א. מבוא 3
ב. היבטים תיאורטיים 4
1. חברות דירוג אשראי 4
2. שווי החברה 7
3. השפעת שינוי הדירוג על שווי החברה 9
4. הצגת המודל 11
5. השערות המחקר 11
ג. היבטים אמפיריים 12
1. בחירת המדגם 12
2. מתודולוגיה 12
3. ניתוח התוצאות 13
4. מסקנות 17
ד. סיכום 19
ה. ביבליוגרפיה 20

 

א. מבוא

חברות הדירוג מדרגות את החברות על פי קריטריונים פיננסיים שונים. משקיעים רבים בשוק ההון מסתמכים על הדירוג של חברות הדירוג בהחלטות ההשקעה מתוך ההנחה שמידע זה בעל ערך, ושהוא משקף טוב יותר את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות הערך השונים של החברה, לעומת ניתוח שאינו כולל שימוש במידע זה. למרות שחברות הדירוג מדרגות את סיכון החוב של החברה ולא את סיכון ההון העצמי (Hunt, 2009), עשויה להיות לדירוג זה השפעה על ערך ההון העצמי (שווי השוק של החברה), וזאת משתי סיבות הקשורות זו בזו:
א. על פי מודל DCF להערכת שווי חברות, עליה ברמת הסיכון של החוב תעלה את שער ההיוון ולכן תקטין את הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי גם במידה ואין שינוי בתזרים הצפוי. ולהיפך: ירידה ברמת הסיכון של החוב תביא להשפעה הפוכה (נחמיאס, 2003).
ב. עליה ברמת הסיכון של החוב תקשה על החברה לגייס הון זר, ו/או תעלה את מחיר ההון הזר, ותקשה על החברה לממש הזדמנויות עסקיות. ולהיפך: ירידה ברמת הסיכון של החוב תאפשר לחברה לגייס הון זר זול יותר (נחמיאס, 2003).
מטרת עבודה זו היא לבדוק האם שינוי בדירוג של חברות הדירוג אכן משפיע על מחירי המניות של החברות. שאלת המחקר: האם קיים קשר בין שינוי הדירוג על ידי חברות הדירוג לבין שינוי במחיר המניה, ואם כן, באיזה כיוון?
חשיבות העבודה נובעת מכך שהיא תסייע להעריך את הרלוונטיות של המידע בדירוגי החברות על ידי חברות הדירוג. המחקר יתרום הן ברמה המעשית והן ברמה התיאורטית. ברמה המעשית, המחקר יתרום למשקיעים בכך שיסייע להם להעריך את משמעות המידע המגולם בשינויי הדירוג. ברמה התיאורטית, המחקר יסייע לבדוק את יעילותו שוק ההון הישראלי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

סיכומי שיעור מלאים בקורס: ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות

סיכום קורס

ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות | תוכן עניינים | הרצאה 1 8 | דו"ח המבקרים (700ISA ) …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?