מאגרי עבודות וסיכומים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

#7724
שם הקובץ:
התמודדות-עם-טראומה.docx

להורדת הפריט

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

תוכן עניינים

מבוא 1
סקירת ספרות 1
העברה בין דורית 1
טראומה ותסמונת פוסט טראומטית 4
השבי כגורם לתסמונת פוסט-טראומטית 5
העברה בין דורית של טראומת השבי 6
פדויי שבי ממלחמת יום הכיפורים 8
סיכום 9
שאלות המחקר 10
שיטה 11
משתתפים 11
כלי המחקר 11
שיטת הניתוח 12
ניתוח קטגוריאלי תוכני 12
אתיקה 13
ממצאים 14
סיפור השבי 14
הראיונות בהם השבי היה ידוע במהלך כל החיים 14
הראיונות בהם המודעות לסיפור השבי של האב התפתחה בגיל מאוחר יותר 19
תפקוד המשפחה ומיקומו של האב 28
האב כדמות שלילית 28
האב כדמות חיובית 32
אין התייחסות תפקידו של האב 40
סיפור השבי בהקשר הישראלי-חברתי 49
שימוש בזכויות פדויי המדינה 49
תפיסות לגבי הטיפול בשבויים ומשפחותיהם 50
גלעד שליט 50
דיון 53
תפיסתם של ילדים פדויי השבי את חווית הטראומה של האב 53
השלכות הטראומה של האב על יחסי ילדי פדויי השבי עם הוריהם ותפיסת ילדי פדויי השבי את הדמיון בניהם לבין אביהם 55
השלכות הטראומה של האב על יחסי ילדי פדויי השבי עם האב והדמיון בניהם 56
יחסי ילדי פדויי השבי עם האם ומיקומה במרחב הביתי בראי השלכות הטראומה של האב 58
תפיסת ילדי פדויי השבי את מקומו של סיפור השבי בחייהם ובחיי המשפחה 58
תפיסת ילדי פדויי השבי את מקומו של סיפור השבי בחייהם 58
תפיסת ילדי פדויי השבי את מקומו של סיפור השבי בחיי משפחתם 59
סיפור השבי בהקשר הישראלי-חברתי 60
סכום ומסקנות 61
מגבלות המחקר והמלצות למחקר עתידי 62
ביבליוגרפיה 64
נספחים 68
נספח א' – שאלות אפיזודות בין-אישיות 68
נספח ב' – שאלות על סיפור השבי 68

 

מבוא

מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה מלאה בלחצים קיצוניים שלא היו דומים להם במלחמות קודמות. אחד המאפיינים המייחדים מלחמה זו הייתה העובדה שהייתה מלחמת פתע הן מבחינה אסטרטגית והן מבחינה אישית. בעקבות ההפתעה חברו לוחמים ליחידות לא אורגניות, היו קשיים לחלץ פצועים וכך 2,700 חיילים נהרגו, למעלה מ- 5,000 נפצעו ומעל 300 חיילים נפלו בשבי (נריה, סלומון, קרני, דקל, אנוך ועורי, 1998).
בעקבות מהלכה של מלחמת יום הכיפורים ותוצאותיה הקשות, חיילים רבים שהשתתפו בה סובלים מהפרעה פוסט-טראומטית. בקרב פדויי שבי, שיעורי התסמונת הפוסט טראומטית מגיעים עד 76% (סולומון, לב-שלם ודקל, 2006). למרבה הצער, הטראומה משפיעה גם על הדור הבא. ישנן עדויות לכך שילדים של לוחמים ששהו בשבי מושפעים באופן מובהק מההפרעה הפוסט טראומטית של אביהם (Dekel & Solomon, 2006).
המחקר הנוכחי יעסוק בבנים ובנות של פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים, אשר גדלו בצל ההפרעה הפוסט טראומטית של אביהם. מטרת המחקר הנוכחי הינה להבין את החוויה הייחודית-סובייקטיבית של בנים ובנות של פדויי שבי ממלחמת יום כיפור, שאבותיהם סובלים מהפרעה פוסט טראומטית.
העדר מחקרים בתחום תופעת הטראומטיזציה המשנית בקרב ילדי לוחמים הסובלים מתסמונת פוסט טראומטית, מקשה על הסקת מסקנות ברורות בנוגע להיקף ולמאפיינים של התופעה ומשאיר את השלכות התסמונת על ילדיהם של חיילים ישראלים בגדר לא ידועות (דינשטיין, דקל ופולאק, 2008). הבנת החוויה של ילדי פדויי שבי ממלחמת יום כיפור תסייע לנו, כאנשי מקצוע בתחום הפסיכולוגיה לקבל ולטפל בבנים ובנות של הורים הסובלים מהפרעה פוסט טראומטית בכלל ובנים ובנות של פדויי שבי בפרט. העבודה הנוכחית היא מחקר איכותני המתבסס על ראיונות שהתקיימו עם בנים ובנות לאבות ששוחררו מן השבי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?