מאגרי עבודות וסיכומים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

#7514
שם הקובץ:
אובדנות-בהקשר-בין-תרבותי.docx

להורדת הפריט

[שם מוסד אקדמי]
[שם המסלול]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

מגיש:
ת.ז.
המרצה:

תאריך:

תוכן עניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1 השוואה בין-תרבותית בתפיסות ובגישות כלפי התאבדות 5
2.2 סיכון וגורמי סיכון להתאבדות בתרבויות שונות 9
2.2.1 ניתוח המניע להתאבדות דרך מכתבי התאבדות 12
2.3 גורמים המגנים מהתאבדות בתרבויות השונות 15
2.3.1 דת 16
2.3.2 תמיכה חברתית 18
2.3.3 ביטחון עצמי, סיבות לחיות והתנגדות מוסרית להתנהגות אובדנית 19
3. דיון 23
4. ביבליוגרפיה 28

 

1. מבוא

המושג 'תרבות' מתייחס לערכים, רעיונות וההתנהגויות המשותפות לקבוצה של פרטים והמועברות מדור לדור (Chiu et al., 2010). תרבותו של אדם נתפסת כמשפיעה על גישתו כלפי התאבדות וקיימים הבדלים ניכרים בין שיעורי ההתאבדות בתרבויות שונות (Boyd & Chung, 2012). התאבדות היא אחת מסיבות המוות המובילות בקרב צעירים במדינות מתפתחות ומתועשות. בשנים האחרונות חלה עלייה בניסיונות ההתאבדות. ניסיונות התאבדות כושלים אלו, הם המנבא החזק ביותר של ניסיונות התאבדות עתידיים (Peltzer et al., 2000). כיום ישנם מאמרים מחקריים רבים שבוחנים את ההבדלים הבין-תרבותיים באובדנות (Colucci & Martin, 2007). מטרת עבודה זו הינה לבצע סקירה בין-תרבותית של תחום האובדנות, כלומר לבחון כיצד משתנים תרבותיים משפיעים על שכיחות ההתאבדות, הנסיבות להתאבדות והגורמים המגנים מפני התאבדות בתרבויות שונות. לכן שאלת המחקר שלנו היא כיצד מתממשים הקשרים בין מטענו התרבותי של הפרט לגישתו לאובדנות, לסיבות שבגינן הוא עשוי להתאבד ולגורמים ששומרים עליו מפני גורל זה.
חשיבותה של עבודה זאת בולטת במיוחד במדינה רב-תרבותית ומגוונת כמו מדינת ישראל, בה ניתן למצוא נציגים מתרבויות רבות. במדינה כזו עובדים סוציאליים וצוותי חירום עשויים להיתקל באותו לילה בגילויי אובדנות הן של תלמיד בית ספר מצפון תל-אביב והן של פליט סודני. בכדי לאפשר להם להתמודד עם מגוון זה חשוב לבנות תשתית מחקרית המציגה באופן פשוט ונהיר את ההקשרים בין תרבות לאובדנות.
שיטת המחקר ששימשה לעבודה זו היא הצגה שיטתית של ספרות מחקרית השוואתית מייצגת ועדכנית שעוסקת בנושא האובדנות מנקודת מבט רב-תרבותית. חלקה הראשון של הסקירה יתמקד בהבדלים הבין-תרבותיים בגישה לאובדנות. הפרק יציג השוואה של התפיסות לגבי התאבדות בתרבויות שונות, יבחן את התפיסות השונות לגבי אובדנות והגורמים לה, באיזה מקרים היא אסורה ומתי היא מקובלת. חלקה השני של העבודה יתמקד בהבדלים בסיבות להתאבדות בתרבויות שונות. פרק זה יציג מחקרים שבוחנים הבדלים בין-תרבותיים ובפרט מנקודת המבט של הפרט האובדני. חלקה השלישי של העבודה יוקדש ליעילות של גורמי מגן שונים בתרבויות שונות. הפרק יציג מאמרים שמבצעים השוואה בין-תרבותית של גורמי מגן אלו. לבסוף יובא דיון המבוסס על שלושת חלקים אלו בו יוצגו המסקנות אותם ניתן למשוך מהשילוב של שלושת החלקים הללו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מוח וקוגניציה

סיכום קורס

סיכום הקורס מוח וקוגניציה | תוכן עניינים | סקירה היסטורית של התפתחות תחום מדעי העצב הקוגניטיביים 2 …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?